Jak oszacować zdolność kredytową firmy?

4 min

Mężczyzna układa monety na 3 stosikach

Zmienne otoczenie przedsiębiorstwa sprawia, że w niektórych przypadkach trzeba skorzystać z zewnętrznego finansowania. W zależności od aktualnych potrzeb może ono mieć formę np. kredytu, pożyczki, faktoringu czy leasingu. Przed wydaniem decyzji banki sprawdzają, czy podmiot jest w stanie spłacać swoje zobowiązania. W jaki sposób obliczyć zdolność kredytową firmy i sprawdzić, jakie masz szanse na pozyskanie finansowania?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to pojęcie szczególnie popularne wśród osób fizycznych starających się o kredyt bądź pożyczkę. Jest jednak równie istotna w przypadku przedsiębiorstw. Co do zasady zdolności kredytowe firm to predyspozycje przedsiębiorstw do terminowej spłaty zobowiązań. Podmiotowi udzielającemu finansowania parametr ten pozwala określić, jakie ryzyko wiąże się z udostępnieniem środków. Ocena kredytowa umożliwia zatem oszacowanie prawdopodobieństwa, że spłacisz dług w terminie.

Rodzaje zdolności kredytowej

W trakcie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, pod uwagę brane są zarówno kryteria ilościowe, jak i jakościowe. Tylko ocena obu rodzajów umożliwia pełne zweryfikowanie sytuacji finansowej Twojej firmy. Co to oznacza w praktyce?

Kryteria ilościowe dotyczą takich aspektów jak m.in. wysokość przychodów, liczba zobowiązań czy ich wartość. Podczas rozpatrywania wniosku o finansowanie, konieczne może okazać się przedłożenie m.in. zeznania podatkowego za poprzedni rok, wyciągu z konta firmowego czy księgi przychodów i rozchodów (KPiR).

Jakościowa ocena zdolności kredytowej obejmuje z kolei sprawdzenie takich parametrów jak:

  • Historia kredytowa – weryfikowana na podstawie danych z Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej. Jeżeli Twoja firma spłacała swoje zobowiązania w terminie, rośnie prawdopodobieństwo, że Twój wniosek o finansowanie zostanie ponownie pozytywnie rozpatrzony. Z drugiej strony brak jakiejkolwiek historii kredytowej może negatywnie wpłynąć na decyzję banku. Niewielka liczba informacji o podmiocie uniemożliwia określenie ryzyka związanego z udzieleniem Ci finansowania.
  • Przychody – im wyższe wykazuje Twoje przedsiębiorstwo, tym większe zobowiązania jest w stanie spłacać. Oczywiście w tym zakresie powinny być również brane pod uwagę koszty prowadzenia działalności. Przychody są ważnym aspektem wpływającym na ocenę Twojej zdolności kredytowej, ponieważ obrazują sytuację finansową firmy i jej możliwości rozwoju.
  • Branża – pamiętaj, że niektóre segmenty rynku są związane z większym ryzykiem, a zatem w ich przypadku uzyskanie dobrej oceny zdolności kredytowej może być utrudnione. Przed złożeniem wniosku o finansowanie sprawdź, czy segment rynku, w którym działasz, nie zalicza się do nich.
  • Dane dotyczące osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnika spółki cywilnej albo jawnej – w tym przede wszystkim wiek, stan cywilny i liczba osób na utrzymaniu. Ze względu na zwiększony zakres odpowiedzialności (w porównaniu do spółek kapitałowych, w których nie poręcza się całym majątkiem osobistym), bank musi zweryfikować również te aspekty.

Na co wpływa zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa decyduje nie tylko o tym, czy Twój wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony, ale również wpływa na warunki, na jakich zostanie zawarta umowa.

Im wyższa zdolność kredytowa, tym wyższa kwota finansowania, o jakie możesz się ubiegać. W takiej sytuacji masz również szerszą możliwość wyboru okresu spłaty. Daje Ci to dodatkowy bufor bezpieczeństwa, np. w postaci elastycznego czasu uregulowania zaciągniętego zobowiązania.

Jak poprawić zdolność kredytową – najlepsze sposoby!

Absolutna podstawa to terminowe spłacanie swoich zobowiązań. Jak jeszcze możesz zwiększyć zdolność kredytową Twojej firmy?

  • Przede wszystkim zmniejsz limity, np. na firmowej karcie kredytowej. Zamknij też konto debetowe. Nawet jeśli z nich nie korzystasz, obniżają one zdolność kredytową Twojej firmy.
  • Zaproponuj bankowi, że wniesiesz majątkowe zabezpieczenie do określonej kwoty. W zależności od produktu, o który wnioskujesz, może to być np. nieruchomość czy samochód.
  • Przedstaw wiarygodne źródło spłaty zobowiązania. Jakie rodzaje przychodów mogą wchodzić w grę? Przede wszystkim podpisana umowa na realizację określonego zlecenia, przykładowo dużego projektu. W ten sposób instytucja finansowa zyskuje wiedzę o ogólnej kondycji Twojego biznesu.
  • Złóż wniosek o udzielenie kredytu dopiero wtedy, gdy widzisz szansę na jego pozytywne rozpatrzenie przez bank. Każde odrzucenie aplikacji sprawia, że ocena zdolności kredytowej Twojej firmy pogarsza się.

Jeśli szukasz sposobów na poprawienie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ale czujesz, że nie masz wystarczającego doświadczenia w tym zakresie, skorzystaj z usług doświadczonego doradcy. Specjalista pomoże w planowaniu firmowych finansów i wskaże propozycje wprowadzenia zmian. Pozwoli Ci to na ubieganie się o finansowanie zgodnie z aktualnymi potrzebami Twojego biznesu.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy