Ocena sytuacji finansowej firmy jednoosobowej – jak wygląda w praktyce?

7 min

przedsiębiorca siedzi przy drewnianym biurku

Termin analiza kondycji finansowej brzmi poważnie i zazwyczaj kojarzony jest z większymi firmami, na przykład spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Tymczasem ocena sytuacji finansowej znajduje również swoje zastosowanie w przypadku najmniejszych z firm, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Kiedy warto ją wykonać i jakich informacji może nam dostarczyć? 

Ocena sytuacji JDG na podstawie wskaźników finansowych

Jak ocenić kondycję finansową firmy jednoosobowej? Nie ulega wątpliwości, że ze względu na skalę prowadzonej działalności analiza mikrofirmy jest dużo prostsza niż spółki. W praktyce jednak główne wskaźniki oceny sytuacji finansowej działalności jednoosobowej pozostają takie same i są to odpowiednio:

1. Opłacalność prowadzonej działalności
Pozwala na określenie, na ile przedsiębiorca będzie w stanie regulować swoje zobowiązania z bieżących zysków.

2. Płynność finansowa
To nic innego jak przepływy finansowe: należności od klientów i zobowiązania do uregulowania. Z reguły nie ma powodu do niepokoju, o ile płatności od kontrahentów spływają na czas. W przeciwnym razie firma może znaleźć się w tarapatach, o czym piszemy w osobnym punkcie.

3. Rentowność
Pozwala ocenić, na ile efektywnie wykorzystywane są zasoby firmy. Daje odpowiedź na pytanie, czy zysk z działalności nie był zbyt niski w stosunku do uzyskiwanych przychodów.


Wskaźnik płynności finansowej – jakie ma znaczenie w ocenie sytuacji finansowej?

Płynność finansowa to bardzo często najważniejszy z wymienionych wskaźników. Cóż z tego, że jako firma świadczymy wysokomarżowe usługi i mamy wysoką rentowność, jeśli nasi kontrahenci potrafią zalegać z płatnościami należności po kilka tygodni? Przy skrajnie niekorzystnym splocie zdarzeń dobrze prosperująca firma może znaleźć się na krawędzi bankructwa, jeśli utraci zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań (kosztów stałych, pensji, opłat za towar). Mamy wówczas do czynienia z tzw. efektem kuli śnieżnej. Przez brak pieniędzy zaczynamy zalegać dostawcom towaru, pracownikom, najemcy. Jedynym wyjściem staje się wówczas nagły zastrzyk finansowy z firmowej kasy.

Z myślą o poprawie płynności finansowej przedsiębiorcy często sięgają po kredyty obrotowe bądź faktoring. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Ich celem nadrzędnym jest utrzymanie owej płynności i niedopuszczenie do sytuacji, w której firma nie będzie mogła spłacić swoich zobowiązań.

Rentowność i wypłacalność JDG – jak ją zbadać?

Do obliczenia rentowności służy prosty wzór:

(zysk / przychód ze sprzedaży) x 100%

Zaznaczmy w tym miejscu, że rentowność jest ważna, ale nie najważniejsza. Wiele zależy od branży, w której działamy. Branże tradycyjne np. budowlana czy odzieżowa nie mogą być stawiane w jednym rzędzie ze spółkami z sektora nowych technologii lub koncernami farmaceutycznych, w których rentowność jest dużo wyższa. Dlatego porównania powinny dotyczyć podobnych branż. 

Wypłacalność to w podstawowym ujęciu zdolność do obsługi swoich zobowiązań. Policzysz ją, wykorzystując następujące wzory:

  1. Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe
    O bezpiecznym poziomie świadczy wynik  od 1,2 do 2.
  2. Wskaźnik szybki płynności = (aktywa obrotowe ogółem - zapasy) / zobowiązania bieżące
    Najlepiej, gdy wartość wynosi od 1 do 1,2. Każdy wynik poniżej może wskazywać na kłopoty z regulowaniem zobowiązań i zachwianie płynności. Z kolei wartość powyżej 1,2 to znak, że jednostka ma duże środki pieniężne lub wysoki stan należności.
  3. Wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / zobowiązania bieżące

Ocena wskaźnika płynności gotówkowej polega na porównaniu poziomów z poprzednich okresów.

Istnienie również drugi kontekst tego pojęcia. Wypłacalność ma znaczenie szczególnie wówczas, gdy chcemy nawiązać współpracę z nowym podmiotem. Do jej weryfikacji służą różnego rodzaju rejestry, np. CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) i KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Możemy również sprawdzić dane klienta w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych lub Biurze Informacji Gospodarczej.


Informacje o długach potencjalnego kontrahenta, restrukturyzacji czy otwarciu postępowania upadłościowego mogą uchronić przed nawiązaniem niekorzystnej współpracy i kolejnymi kłopotami.Sprawdzenie sytuacji finansowej przydaje się nie tylko w przypadku ubiegania się o kredyt. Te cenne informacje mogą pomóc też w zwiększeniu rentowności lub zabezpieczeniu się na wypadek problemów z płynnością.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy