Jak AI może pomóc przedsiębiorcy? 5 konkretnych rzeczy, które możesz zrobić dzięki ogólnodostępnej sztucznej inteligencji

13 min

transformacja cyfrowa oznaczona na pokrętle i dłoń

Obecnie bardzo wiele mówi się o zastosowaniach sztucznej inteligencji w rozmaitych branżach. Technologie przyszłości mogą kojarzyć się ze skomplikowanymi i kosztownymi wdrożeniami dostępnymi wyłącznie dla biznesowych gigantów. W rzeczywistości narzędzia AI przysłużą się jednak również małym i średnim przedsiębiorcom, działającym na niewielką skalę i dysponującym skromniejszym budżetem.

Dostrzeż potencjał AI

Jako praktyk zajmujący się sztuczną inteligencją, między innymi jako COO pracujący w firmie Laurens Coster specjalizującej się właśnie w projektach z obszaru Data&AI, dostrzegam, że mali i średni przedsiębiorcy relatywnie wolno wdrażają rozwiązania z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji. 

Chciałbym tym artykułem wesprzeć tych małych i średnich przedsiębiorców. Zależy mi na pokazaniu, że wiele rzeczy w zakresie AI można zrobić samodzielnie – już dzisiaj, bez skomplikowanych wdrożeń informatycznych, wykorzystując modele, które są dostępne publicznie za opłatą w wysokości kilkudziesięciu/kilkuset złotych. W tym artykule skupię się na możliwościach oferowanych przez płatne wersje popularnego ChatGPT oraz modelu Google Gemini oferowanego w ramach subskrypcji Gemini Advanced, wspomnę również szerzej, na co warto zwracać uwagę, wykorzystując narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji. Na końcu artykułu opiszę również krótko, jak w sposób nieco bardziej zaawansowany wykorzystać potencjał AI i jakimi zagadnieniami warto się zainteresować.

Higiena pracy z AI

Na początku, moim zdaniem, istotne są trzy krytyczne aspekty korzystania z rozwiązań generatywnej sztucznej inteligencji.

 1. Bezpieczeństwo danych i uczenie się modeli – zawsze, ale to zawsze, warto zapoznać się z tym, jak dane będą wykorzystywane w konkretnym narzędziu. Informacje mogą – ale nie muszą – być wykorzystane do dalszego uczenia się modeli. Przykładowo: w płatnej wersji ChatGPT dla małych zespołów funkcja ta jest domyślnie wyłączona, ale już w bezpłatnej włączona. Ważne jest zatem, aby:
  • - rozumieć, co się dzieje z danymi wprowadzanymi do narzędzi AI, 
  • - świadomie korzystać z narzędzi, które nie umożliwiają wyłączenia funkcji zbierania danych. Należy wówczas zachować ostrożność i nie udostępniać poufnych, firmowych informacji.
 2. Sprawdzanie poprawności informacji – generatywna sztuczna inteligencja ma tendencje do zmyślania, tzw. halucynowania. Walka z niedomówieniami i wymysłami AI to obecnie jedna z kluczowych kwestii rozwoju tej technologii. Generatywna sztuczna inteligencja co do zasady najlepiej sprawdza się tam, gdzie jest konieczność wygenerowania czegoś nowego (zdjęcia, dokumentu, fragmentu tekstu etc.). Gorzej radzi sobie z przytaczaniem faktów i wiarygodnych informacji. Kwestia poprawności jest skomplikowana, ale najistotniejsze jest, by zawsze weryfikować odpowiedzi AI. Ten aspekt sprawia, że osobom z bogatą wiedzą dziedzinową sztuczna inteligencja bardziej ułatwia pracę, niż użytkownikom bez wiedzy, którzy zaniechują sprawdzania informacji.
 3. Prawa autorskie – w przypadku generatywnej sztucznej inteligencji nie rozwiązano jeszcze wszystkich problemów z zakresu praw autorskich, a praktycy twierdzą, że na prawne rozstrzygnięcia przyjdzie jeszcze poczekać. Trudno przewidzieć, jak skończą się spory sądowe dotyczące przetwarzania zbiorów danych wykorzystywanych do trenowania modeli. Co więcej, nie zawsze jest jasno zdefiniowane to, do kogo należą prawa do efektów pracy AI, np. do wygenerowanych grafik (przykładowo, prawo do komercyjnego użycia grafik w jednym z rozwiązań zależy od obrotów firmy i w zależności od nich należy dobrać adekwatną subskrypcję). Dlatego warto dokładnie czytać instrukcje i zasady użycia konkretnych technologii przed ich zastosowaniem. Wydaje się, że pionierzy tego typu rozwiązań np. OpenAI (ze wsparciem Microsoftu) czy Google ze swoim Gemini najszybciej wyjaśnią wszystkie te kwestie ze względu na skalę ich możliwości technologiczno-prawno-finansowych.

Nie wchodząc w szczegóły technologiczne rozwiązań, osobiście bardzo polecam kupno płatnych pakietów w niektórych generatywnych rozwiązaniach AI. Z reguły doświadczenie korzystania z nich jest nieporównywalnie bardziej satysfakcjonujące i wartościowe niż w przypadku wersji bezpłatnych. Przykładowo ChatGPT oferuje model GPT-4, który w odbiorze użytkowników jest dużo „mądrzejszy” od darmowego GPT 3.5 (między innymi ze względu na rzadsze halucynacje). Również Google w subskrypcji Gemini Advanced daje dostęp do szerszych możliwości rozwiązania.

Metafora zastosowania AI w biznesie

To, co dziś potrafi generatywna sztuczna inteligencja, najprościej można wytłumaczyć, posługując się następującą metaforą. Wyobraź sobie, że za bardzo niewielką opłatą (kilkadziesiąt do kilkuset złotych miesięcznie) możesz zatrudnić młodszego specjalistę ze średnim wykształceniem (może w trakcie studiów). Nie ma jeszcze bogatego doświadczenia, ale jest bardzo zaangażowany, ma dość dużą wiedzę oraz bardzo, ale to bardzo chce pomóc. Tak bardzo, że czasem wymyśla (halucynuje) rozwiązania, niejako „na siłę”. 

Tak w uproszczeniu można przedstawić możliwości powszechnie dostępnej generatywnej sztucznej inteligencji. Jej największą zaletą jest to, że liczba pomocników jest nielimitowana i każdy może mieć całą armię sprytnych asystentów. Cyfrowi pomocnicy nigdy się nie męczą (czasem jedynie wyczerpuje się im limit promptów (komend), ale po pewnym czasie się odnawia) i zawsze są tak samo mili i zaangażowani jak przy pierwszym zadaniu. Nigdy się nie nużą, nawet jeśli po raz trzydziesty piąty robią tę samą robotę. Powszechnie dostępna sztuczna inteligencja nie wykaże się „życiową mądrością” i nie rozwiąże szeregu bardziej skomplikowanych problemów1, ale może pomóc zwiększyć efektywność codziennej pracy. Szczególnie tej żmudnej. W tym kontekście warto zapamiętać zdanie Richarda Baldwina: „Sztuczna inteligencja nie zabierze Ci pracy. To ktoś, kto używa sztucznej inteligencji, odbierze Ci pracę”. Ponadto narzędzia AI warto postrzegać w kategorii asystentów, a nie samodzielnych pracowników. Jest to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorców z mikroprzedsiębiorstw i małych firm, w których nadal szereg zadań powtarzalnych wykonują wysoko wykwalifikowani eksperci, np. założyciele firm.

W czym zatem może pomóc AI?

Dobry prompt to klucz do sukcesu!

Perfekcyjnie napisany prompt powinien:

 • być precyzyjny i zrozumiały oraz pozbawiony niejednoznaczności i zbędnych informacji;
 • zawierać szczegółowe informacje dotyczące m.in. głównego tematu, tonu, stylu i struktury.

Ważne jest logiczne ułożenie opisu: rozpoczęcie od ogólnych założeń i stopniowe uszczegóławianie wytycznych. Warto pozostawić przestrzeń na kreatywność (jeśli to odpowiada oczekiwaniom) oraz precyzyjnie przedstawić gotowe produkty projektu, nawet w postaci konkretnych szablonów, przykładów rezultatów osiągnięć. Im dokładniejszy będzie prompt, tym lepsze będą efekty pracy narzędzia. 

Najgorsze prompty to krótkie, jednozdaniowe komendy np.: „zrób mi ofertę na wdrożenie systemu zarządzania przez cele w firmie XYZ”. AI nie czyta w myślach, więc na rezultat wpływa przede wszystkim jakość promptu. 

1: Praca z tekstem: oferty, agendy, teksty reklamowe, e-maile 

Generatywna sztuczna inteligencja bardzo dobrze radzi sobie z tekstami pisanymi, również w języku polskim. Potrafi przeanalizować załączone pliki (np. Word), a także przeszukać (czasem w uproszczony sposób) zasoby sieci. Perfekcyjnie radzi sobie ze wszystkimi zadaniami dotyczącymi tworzenia treści, np. pisaniem: 

 • draftów ofert dla klientów,
 • schematów e-maili, 
 • schematów odpowiedzi do klientów, 
 • treści na slajdy PowerPoint, 
 • krótkich streszczeń artykułów. 

Pamiętaj, żeby nie bać się eksperymentować w komunikacji ze swoim wirtualnym asystentem. Spróbuj zapytać o to, czy może przedstawić tekst w tabeli, zaproponuj konkretną formę wyświetlania informacji, zaznacz, aby tekst został napisany konkretnym stylem, poproś o wykorzystanie dołączonych plików. Asystent potrafi zaskoczyć, a nawet rozśmieszyć, jeśli przytrafi mu się wpadka. 

Przykładowy prompt: Napisz (zarys) artykułu na bloga, który wyjaśni, dlaczego nowo powstałe firmy powinny skorzystać z naszych usług księgowych. Skup się na korzyściach, takich jak: optymalizacja podatkowa, uproszczone prowadzenie księgowości oraz doradztwo w zakresie zgodności z lokalnymi przepisami. Uwzględnij nagłówki, które pomogą użytkownikom szybko zrozumieć główne punkty artykułu, oraz zaproponuj bezpłatną konsultację w formie call-to-action. Styl powinien być profesjonalny, ale przystępny, by zachęcić przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają działalność, do przeczytania treści. Wykorzystaj informacje, które już zostały zebrane i które załączam poniżej: [tu wstaw informacje].

Warto zwrócić uwagę, że im prompt będzie dokładniejszy, tym bardziej konkretna będzie odpowiedź. W analogiczny sposób możesz poprosić na przykład o przygotowanie wstępnej oferty dla klienta – czy nawet wykorzystać w procesie inną ofertę jako przykład i odnieść się do niej w prompcie (np. określić oczekiwaną objętość tekstu). 

Siła kontekstu

Dobre narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji cechują się zdolnością do tzw. trzymania kontekstu, co oznacza, że możesz rozmawiać ze swoim asystentem, odwołując się do treści, które pojawiły się w toku rozmowy. Na przykład uszczegółowić swoją prośbę albo zlecić poprawę tylko fragmentu odpowiedzi, jeśli pozostała część jest satysfakcjonująca. Przykładowo, jeśli poprosisz asystenta AI o zredagowanie szkicu raportu, możesz następnie zlecić: zmianę sekcji na podstawie wcześniejszych ustaleń, dodanie nowych danych czy podkreślenie wniosków. 

2: Najtrudniej jest zacząć, chyba że… masz asystenta AI

Myślę, że każdy spotkał się z tym wyzwaniem: zadania czekają, a w głowie pustka… Nie wiadomo, od czego zacząć. Oczywiste jest, że jak już się ruszy, to pójdzie z górki, ale jak ruszyć? Generatywne sztuczne inteligencje są perfekcyjnym rozwiązaniem. Nigdy nie mają gorszych dni i nie potrzebują kawy, aby dobrze zacząć dzień, dlatego zupełnie nie przeszkadza im, gdy o 8:30 w poniedziałek rozpoczynają „brainstorming” czy proponują inspirujące pomysły.

Przykład? Właścicielka niewielkiego sklepu internetowego z odzieżą chce napisać wiadomość do swoich stałych klientów i poinformować ich o nowej kolekcji. Jednak utknęła, próbując sformułować treść, która będzie angażująca, a jednocześnie subtelna. Generatywna sztuczna inteligencja może pomóc, proponując zarys wiadomości na podstawie wcześniejszych e-maili oraz informacji o klientach. AI może szybko przygotować kilka wersji treści, skupiając się na kluczowych aspektach nowej kolekcji oraz dostosowując ton i styl komunikacji do specyfiki swobodnej interakcji.

3: Trudniejsze od rozpoczęcia tekstu jest jedynie… jego ukończenie

Kolejnym, bardzo praktycznym zastosowaniem dla AI jest kończenie/uzupełnienie treści. Prawie skończony artykuł, niemal doskonała publikacja, nieco niedopracowana treść – ich doszlifowanie możesz powierzyć AI. Sztuczna inteligencja bardzo chętnie wygeneruje dodatkowe fragmenty, oceni tekst i podpowie, czego w nim brakuje i co warto dopisać.

Wróćmy zatem do przykładu małego sklepu internetowego. Wyobraź sobie, że właścicielka tworzy przewodnik zakupowy dla klientów, który pojawi się na blogu oraz zostanie wysłany w newsletterze. Chce podzielić się poradami, jak dobierać ubrania zgodnie z trendami. Napisała już wstęp oraz kilka głównych sekcji, ale czuje, że brakuje jej kilku wskazówek i inspiracji do stworzenia porad dotyczących akcesoriów i komplementarnych stylizacji. AI może pomóc np.:

 • proponując dodatkowe sekcje czy uzupełniając istniejące fragmenty oraz oferując wskazówki w tym zakresie. Ogromną zaletą jest to, że można wielokrotnie poprosić o kolejne propozycje i doprecyzowywać oczekiwania. 
 • Poprzez wskazanie, czy czegoś nie brakuje po przesłaniu gotowego tekstu. Pamiętaj, że możliwe jest również wykorzystanie opcji z pierwszego punktu (Praca z tekstem: oferty, agendy, teksty reklamowe, e-maile). 
 • Analizę dwóch wysłanych artykułów dotyczących współczesnych trendów w modzie. Zapytaj, czy publikacja dobrze je opisuje. Można też poprosić o wyszukanie w sieci dodatkowych trendów podobnych do tych przedstawionych w tekście.

4: Generowanie grafiki

Generatywna sztuczna inteligencja niesamowicie ułatwia małym i średnim przedsiębiorcom pracę z grafiką. Do dyspozycji są nie tylko rozwiązania generujące obrazy od zera (najbardziej znane to Midjourney, DALL·E dostępne również w ramach ChatGPT oraz Imagen od Google), ale także narzędzia wspomagające pracę z istniejącymi grafikami. Na przykład coraz więcej funkcji w pakiecie Adobe Photoshop można teraz modyfikować za pomocą poleceń w języku naturalnym, co znacznie usprawnia edycję. Dzięki temu proces tworzenia staje się bardziej efektywny, a koszty prac graficznych są zdecydowanie mniejsze. Warto jednak pamiętać o przeczytaniu zasad użytkowania tych narzędzi, szczególnie dotyczących praw autorskich. Odpowiednie zrozumienie tych wytycznych jest ważne w kontekście legalności i bezpieczeństwa korzystania z generowanych obrazów. Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie, warto zastanowić się, czy na pewno warto użyć narzędzia.

5: Tłumacz osobisty? To proste

Generatywne sztuczne inteligencje, takie jak ChatGPT i Gemini, charakteryzują się zdolnością do efektywnej pracy z wieloma językami. Pozwalają użytkownikom na komunikację w jednym języku i uzyskanie odpowiedzi w innym, co znacznie ułatwia globalną współpracę i komunikację międzynarodową. Dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego te modele są w stanie dostosować się do różnych stylów pisania, idiomów i złożonych struktur gramatycznych, co sprawia, że są niezwykle elastyczne w użyciu, a to z kolei oznacza, że bardzo ułatwiają pracę wielojęzykową, na skalę w zasadzie dotychczas nieosiągalną.

Wyobraź sobie taką sytuację: masz klienta z Holandii i musisz szybko zrozumieć jego propozycję biznesową w języku niderlandzkim. Wprowadzasz treść do modelu i prosisz o przetłumaczenie tej informacji na język polski. Model przetłumaczy tekst bez problemu. Pomoże Ci również przygotować odpowiedź. Możesz go również poprosić, by napisał ją konkretnym stylem czy nawet spróbował dostosować odpowiedź do kontekstu kulturowego. A także  poprosić o przetłumaczenie i streszczenie otrzymanych ofert, jeśli np. wybierasz z kilku wariantów.

Te pięć przykładów to oczywiście wierzchołek góry lodowej, generatywna sztuczna inteligencja potrafi znacznie więcej. Zachęcam do poznawania jej potencjału. Rewolucyjne są bowiem nie tylko możliwości, ale i łatwość testowania oraz eksperymentowania. Warto zgłębiać opcje narzędzi AI samodzielnie, a nawet pójść o krok dalej i poszerzać obszary zastosowania ze wsparciem profesjonalistów IT.

Jestem przedsiębiorcą. Co dalej?

Możliwości wykorzystania ogólnodostępnych, łatwych w użyciu rozwiązań AI w pewnym momencie się kończą. Częste użytkowanie powoduje, że z czasem można zauważyć coraz więcej niedoskonałości, szczególnie w zakresie halucynacji, wykorzystywania dużych zbiorów danych czy konfiguracji z innymi systemami IT. Co wtedy?

W takiej sytuacji warto zgłosić się do profesjonalnego partnera specjalizującego się we wdrożeniach sztucznej inteligencji. Wiele takich firm technologicznych ma obecnie szereg darmowych materiałów pozwalających lepiej poznać realne, biznesowe możliwości sztucznej inteligencji, w tym generatywnej sztucznej inteligencji. Również dostawcy rozwiązań sztucznej inteligencji np. firma Google oferują takie materiały.

Co przede wszystkim wdraża się obecnie w organizacjach? Z moich praktycznych doświadczeń z Laurens Coster (Data&AI) wnioskuję, że obecnie bardzo szybko rośnie rynek następujących rozwiązań:

 1. Chatboty do obsługi klienta – od wykorzystywanych dotychczas chatbotów wyróżnia je to, że dzięki AI bardzo dobrze odnajdują się w dialogach językiem naturalnym z klientami. Coraz częściej chatboty te już nie tylko piszą, ale również „rozmawiają” z klientami i ułatwiają takie czynności jak np. pełny zakup produktu e-commerce – od wyboru według opisanych cech przez przeprowadzenie transakcji aż do realizacji zamówienia danego produktu.
 2. Dynamiczne bazy wiedzy – to rozwiązania oparte o AI, które niesamowicie ułatwiają zarządzanie wiedzą w organizacjach. AI „uczy się” materiałów firmowych: procedur, dokumentacji, regulaminów, ale również np. materiałów powstających jako efekt zarządzania projektami, a później pracownicy mogą przeszukiwać bazę wiedzy z wykorzystaniem języka naturalnego. Co ważne, bot poza odpowiedzią podaje też źródło, z którego zaczerpnął informację. Tego typu narzędzia bardzo przyspieszają pracę.
 3. Narzędzia konwertujące tekst i mowę – AI bardzo dobrze radzi sobie zarówno z transkrypcją mowy na tekst – i to w wielu językach – jak i z generowaniem wypowiedzi głosowych na podstawie tekstu. Klonowanie ludzkiego głosu jest dużo prostsze, niż się wydaje. Możliwa jest również semantyczna analiza rozmów na niespotykaną dotychczas skalę, np. zidentyfikowanie najczęstszych problemów klientów na podstawie tysięcy minut rozmów w call center czy tysięcy e-maili przesłanych do systemu zgłoszeniowego.

Oczywiście przykładów użycia jest wiele, wiele więcej. Powyżej przedstawiłem trzy, które w mojej opinii są obecnie bardzo popularne oraz mogą być dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm przydatne i akceptowalne cenowo (wdrożenia to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych).

1 To oczywiście dużo bardziej skomplikowane zagadnienie. AI w bardzo wielu przypadkach radzi sobie z niesamowicie złożonymi zadaniami. W tym tekście skupiam się jednak na powszechnie dostępnej generatywnej technologii, np. ChatGPT, i stanie jej działania na maj 2024 roku.

ikona autora
dr Maciej Madziński
Dyrektor Programu MBA IT w Akademii Leona Koźmińskiego

Trener, wykładowca akademicki, mentor przyszłych liderów. Prowadzi wykłady i warsztaty.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy