Co to jest GAP, czyli na czym polega ubezpieczenie straty finansowej?

7 min

drewniane bloczki a na nich ikony symbolizujące ubezpieczenie

Leasing lub kredyt na samochód niepodważalnie wiążą się z pewnym ryzykiem. W przypadku kradzieży czy szkody całkowitej nie zawsze ubezpieczenie OC lub AC pokryje należność, jaka pozostanie do spłaty na rzecz kredyto- albo leasingodawcy. W takim przypadku Twoje interesy może zabezpieczyć polisa GAP. Co to jest, jak działa i kiedy warto się na nią zdecydować? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Definicja ubezpieczenia GAP i jego cel

Gama ubezpieczeń adresowanych do właścicieli pojazdów mechanicznych jest bardzo szeroka. Poza obowiązkowym OC wielu z nich korzysta również chociażby z Autocasco. Co więcej: ten rodzaj polisy jest w większości przypadków obowiązkowy w przypadku finansowania za pomocą leasingu czy kredytu. W założeniu ma zabezpieczać właściciela, czyli bank czy firmę leasingową, przed utratą wartości przedmiotu umowy. Przykładowo: jeśli uszkodzisz pojazd podczas wjeżdżania do garażu, naprawa z polisy AC zapewnia przywrócenie auta do oczekiwanego stanu. Oczywiście jeśli za szkodę będzie odpowiadać osoba trzecia – na przykład kierowca pojazdu, który wymusił pierwszeństwo – odszkodowanie z jego polisy OC pozwoli na dokonanie niezbędnych napraw.

Ale co stanie się w sytuacji, w której dojdzie do całkowitego zniszczenia lub utraty samochodu? Jeżeli pojazd jest Twoją własnością, musisz po prostu pogodzić się z bolesną stratą. Ten scenariusz może być jednak jeszcze bardziej kosztowny, jeśli wciąż spłacasz leasing lub kredyt, ponieważ oznacza to również konieczność uregulowania pozostałych rat i innych należności. W praktyce leasingobiorca lub kredytobiorca bardzo często w stosunkowo krótkim czasie musi więc znaleźć spore środki, a wysokość wypłaconego z OC lub AC odszkodowania nie zawsze pozwoli na pokrycie całej kwoty. Możesz zabezpieczyć się przed takim scenariuszem, wybierając rozszerzone o GAP ubezpieczenie. Co to dokładnie jest?

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przed finansowymi stratami w przypadku, gdy samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w stopniu kwalifikującym go do uznania za szkodę całkowitą. GAP w ubezpieczeniu daje więc przede wszystkim pewność, że niemiłym okolicznościom związanym z wypadkiem czy kradzieżą nie będą towarzyszyć kolejne przykre konsekwencje dotyczące rozliczeń z leasingodawcą. 

Rodzaje ubezpieczenia Guaranteed Asset Protection dostępne na rynku

Istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia GAP, które różnią się kosztami, ale również stopniem ochrony. Poniżej znajdziesz opis czterech odmian takiej polisy:

 • GAP finansowy: jeśli dojdzie do kradzieży czy wypadku oznaczającego szkodę całkowitą, ubezpieczyciel wypłaci różnicę pomiędzy kwotą pozostałą do spłaty w ramach umowy leasingowej czy kredytowej a sumą odszkodowania uzyskanego z OC lub AC. Zapewnia więc ochronę Twoich interesów w minimalnym stopniu: zyskujesz pewność, że nie będzie koniecznie dopłacanie z własnej kieszeni.
 • GAP fakturowy: inną odmianą ubezpieczenia, która może dać Ci większe korzyści, jest GAP fakturowy. Co to jest i jak działa? W tym przypadku wypłacana jest różnica pomiędzy wartością pojazdu w chwili zdarzenia a kwotą zakupu. Dla samochodu o dużej wartości początkowej może być to więc bardzo wysoka suma, która pozwoli Ci na dobre zabezpieczenie majątku.
 • GAP indeksowy: umożliwia odzyskanie 20-30% wartości pojazdu w przypadku jego kradzieży lub zniszczenia.
 • GAP Casco: suma ubezpieczenia jest w tym przypadku ustalona jako różnica pomiędzy wypłatą z ubezpieczenia AC lub OC powiększonego o wartość wraku a sumą ubezpieczenia AC z polisy. 

Jak widzisz, odpowiedź na pytanie, co daje ubezpieczenie GAP, nie zawsze będzie taka sama i zależy przede wszystkim od zapisów umowy, którą zawrzesz z ubezpieczycielem. Jeśli masz pojazd o dużej wartości i wysoki był również wkład własny, Twoje interesy znakomicie będzie chronić GAP fakturowy. Z kolei finansowy dobrze sprawdza się w przypadku umów leasingowych z wysokimi kwotami wykupu i niskim wkładem własnym. 

Wiele osób zastanawia się również, czy wybrać GAP fakturowy czy indeksowy. Ten drugi model sprawdza się dobrze zwłaszcza w przypadku krótszych umów leasingowych przy wyższym wkładzie własnym. 

Kiedy warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia GAP?

Polisę GAP warto rozważyć zwłaszcza w kilku przypadkach:

 1. Kredyt lub leasing
  Jeżeli kupujesz nowy samochód na kredyt, jego wartość rynkowa stosunkowo szybko obniży się, a w przypadku szkody całkowitej standardowe ubezpieczenie może nie pokryć całkowitej kwoty pozostałej do spłaty kredytu. Ubezpieczenie GAP pokryje tę różnicę. Oczywiście dotyczy to nie tylko kredytobiorców. Analogiczne ryzyko występuje w przypadku auta objętego leasingiem.

  Warto zastanowić się nad tym rodzajem ubezpieczenia zarówno w sytuacji, w której opłata początkowa była niska, a kwota wykupu jest wysoka, jak i jeśli wkład początkowy był wysoki, a po zakończeniu umowy leasingu zamierzasz wykupić auto.
 2. Pojazd jest intensywnie eksploatowany
  Jeśli pokonujesz wiele kilometrów, utrata wartości pojazdu może przebiegać jeszcze szybciej. GAP pomoże zminimalizować straty finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej.
 3. Chcesz ochronić wartość pojazdu
  Najczęściej GAP kojarzy się z zewnętrznym finansowaniem pojazdu. Ale wcale nie musi tak być. Ubezpieczenie GAP bez kredytu czy leasingu jest również możliwe i może dobrze chronić Twoje interesy, np. jeśli auto wiązało się z wysokim wydatkiem i chcesz zabezpieczyć się przed jego utratą.

Jak działa ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) w praktyce?

To, jak wygląda wypłata środków z polisy GAP, zależy przede wszystkim od jej odmiany oraz procedur przyjętych przez konkretnego ubezpieczyciela. Sprawdźmy na konkretnych przykładach, jak zadziała cały mechanizm.

 1. GAP finansowy: załóżmy, że w chwili kradzieży pozostało do spłaty 50 tys. złotych w ramach rat leasingowych. Leasingodawca otrzymał natomiast z polisy AC kwotę 30 tys. złotych. Różnicę, czyli 20 tys. złotych pokryje polisa GAP.
 2. GAP fakturowy: w analogicznej sytuacji pod uwagę weźmiemy jeszcze pierwotną wartość samochodu, która wynosiła 80 tys. złotych. Z polisy zostanie wypłacone więc 50 tysięcy złotych: 30 tys. otrzyma leasingodawca, natomiast 20 tys. trafi do leasingobiorcy.
 3. GAP indeksowy: w ramach GAP indeksowego otrzymasz stałą kwotę wynoszącą od 20 do 30% wartości początkowej pojazdu: w tym przypadku jest to więc od 16 tys. do 24 tys. zł

Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia GAP

GAP może być naprawdę dobrym zabezpieczeniem Twoich interesów w wielu różnych sytuacjach. Przede wszystkim chroni przed potencjalną odpowiedzialnością finansową wobec kredytodawcy lub leasingodawcy, co może oznaczać spore koszty. 

Poza tym samochody szybko tracą na wartości. Szczególnie dotyczy to nowych pojazdów, które mogą stracić nawet do 20-30% wartości w ciągu pierwszego roku. Znajduje to oczywiście przełożenie na kwoty wypłat z polis OC/AC, a GAP jest stosunkowo prostym rozwiązaniem tego problemu. Dzięki temu inwestycja w samochód jest dobrze zabezpieczona.

Istotną rolę odgrywa przy tym elastyczność. Jest kilka rodzajów ubezpieczenia GAP, które możesz dostosować do indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej. Możesz objąć nim także różne pojazdy: wielu ubezpieczycieli pozwala ubezpieczyć nie tylko nowe, ale również używane samochody.

Procedura zgłaszania szkody w ramach ubezpieczenia GAP

Lista dokumentów, które należy złożyć w celu uznania szkody, może różnić się w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Przede wszystkim trzeba załączyć dokumenty dotyczące wypłaty odszkodowania z polisy OC lub AC wraz ze wskazaniem wypłaconych sum. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej należy dołączyć wystawiony przez ubezpieczyciela dokument stwierdzający jej wystąpienie, a jeśli doszło do kradzieży samochodu, potrzebna będzie decyzja o umorzeniu postępowania. Poza tym niezbędne mogą okazać się inne dokumenty dotyczące rozliczenia umowy kredytu czy leasingu.

Ubezpieczyciele zwykle przewidują termin maksymalnie 30 dni na wypłatę odszkodowania z polisy GAP. Zwróć przy tym uwagę na wyszczególnione w ogólnych warunkach umowy terminy zgłoszenia szkody oraz wyłączenia, które uniemożliwią uzyskanie odszkodowania. Zazwyczaj zgłoszenie szkody objętej tym rodzajem ubezpieczenia powinno mieć miejsce w ciągu kilku dni od zdarzenia.

Koszty ubezpieczenia GAP – co wpływa na ich wysokość?

O tym, ile będzie kosztować Cię ubezpieczenie GAP, decyduje przede wszystkim wartość pojazdu oraz rodzaj wybranego ubezpieczenia. 

 • Najdroższy okaże się GAP fakturowy: w zależności od ubezpieczyciela trzeba będzie zapłacić ok. 0,7-1,1% wartości pojazdu rocznie. W przypadku auta o wartości 100 000 zł jest to więc kwota rzędu 700–1100 zł rocznie.
 • Tańszy będzie GAP indeksowy: roczny koszt to ok. 0,7% wartości pojazdu, a więc w naszym przypadku 700 zł.
 • Najtańszą opcją jest GAP finansowy: przeciętne stawki oscylują w granicach 0,5% wartości pojazdu rocznie. Za ubezpieczenie auta wartego 100 000 zł trzeba byłoby więc zapłacić ok. 500 zł.

Ubezpieczenie GAP a inne polisy ubezpieczeniowe

GAP należy do dobrowolnych ubezpieczeń. W większości przypadków wyłącznie od Ciebie zależy, czy z niego skorzystasz i zwykle nie jest to wymogiem leasingodawcy. Odróżnia go to więc chociażby od ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa, ale również Autocasco, które jest absolutnym standardem w przypadku finansowania samochodu kredytem czy leasingiem. Jednocześnie bardzo dobrze uzupełnia te polisy i pozwala na obniżenie ryzyka, na jakie jest narażony każdy właściciel pojazdu.

Co ważne: o ile składkę OC czy AC rozliczamy w cyklu rocznym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykupić GAP na dłuższy okres. Rata ubezpieczenia GAP może być również pobierana razem z ratą leasingową, jeśli np. korzystasz z oferty ubezpieczeniowej swojego leasingodawcy.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy