Faktoring a kredyt – najważniejsze różnice

6 min

zamyślona kobieta z długopisem

Potrzebujesz finansowania obrotowego, które pozwoli ci skupić się na bieżącym biznesie bez obaw o płynność? Nie zawsze musisz sięgać po kredyt. W wielu sytuacjach lepszym i korzystniejszym z finansowego punktu widzenia rozwiązaniem będzie faktoring.

Świadome zarządzanie płynnością finansową to wyzwanie dla wielu mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP. Jeśli musisz płacić za zobowiązania szybciej niż Twoi kontrahenci Ci płacą pojawia się tak zwana luka płynnościowa, którą warto pokryć za pomocą odpowiedniego produktu finansowego. Co więcej, w fakturach z dłuższym terminem płatności zamrożony może być duży kapitał, a zmiana warunków współpracy z kontrahentem nie zawsze jest możliwa.

Jak rozwiązać ten problem? Pierwsza opcja to pozyskanie kredytu obrotowego, czyli kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności. Dodatkowe środki pokryją lukę finansową i zapewnią bezpieczny bufor, który pozwoli na terminowe regulowanie twoich zobowiązań. Jest to rozwiązanie wygodne i elastyczne – przypomina limit w koncie osobistym, przyznawany klientowi indywidualnemu. Druga opcja to faktoring – produkt pozornie bardziej skomplikowany, ale często łatwiejszy do uzyskania i bardziej korzystna kosztowo.

Faktoring a kredyt – podobieństwa i różnice

Choć oba produkty pozwalają Ci pozyskać gotówkę, która może zostać wykorzystana w ramach Twojego przedsiębiorstwa, bardzo wiele je różni. W przypadku faktoringu:

  • Faktor, czyli bank lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się usługami finansowymi dla biznesu, na podstawie cesji umowy nabywa zobowiązanie, jakie Twój kontrahent ma wobec Twojej firmy (określanej mianem faktoranta). W związku z tym przelewa kwotę faktury lub jej ustaloną część (pomniejszoną o ustaloną prowizję i odsetki) na Twoje konto.
  • Twój klient powinien natomiast opłacić należność na rachunek faktora. Dzięki temu Ty otrzymujesz pieniądze szybciej, a dla klienta nie zmieniają się ani termin, ani wysokość płatności.

Kredyty działają na innej zasadzie:

  • Przekazywane środki nie są zależne od sumy nieopłaconych faktur. Ich maksymalną wysokość określa przede wszystkim zdolność kredytowa przedsiębiorcy oraz rodzaj przedstawionego zabezpieczenia (jeśli dotyczy).
  • Okres finansowania oraz warunki spłaty wskazuje umowa zawarta pomiędzy bankiem a klientem. Kredyty obrotowe przeważnie udzielane są na rok z możliwością przedłużenia, tzw. rolowania. Banki pobierają opłatę w formie oprocentowania, na które składa się marża banku oraz wskaźnik WIBOR.
  • To kredytobiorca (nie jego kontrahenci), jest zobowiązany do regulowania należności. W niektórych przypadkach – zwłaszcza w kontekście zobowiązań na wyższą kwotę – kredytodawcy oczekują uwzględnienia dodatkowego zabezpieczenia, w postaci np. cesji z umów ubezpieczeniowych czy hipoteki nieruchomości.

Oczywiście zarówno kredyty, jak i faktoring mogą przyjmować różne formy. Niektóre produkty mogą być do siebie bardzo podobne. Najczęściej porównuje się z faktoringiem kredyt wekslowy, ponieważ różnica pomiędzy nimi jest stosunkowo niewielka. W przypadku kredytu wekslowego (dyskontowego) przedsiębiorca sprzedaje wystawione przez dłużnika weksle. Podobnie jak w przypadku faktoringu umożliwia to wcześniejsze otrzymanie środków, natomiast dłużnik spłaca zobowiązania na rzecz nabywcy weksli.

Faktoring a kredyt – porównanie

Różny mechanizm działania sprawia, że zupełnie inaczej prezentują się warunki proponowane przez instytucje, procedury poprzedzające przyznanie finansowania oraz koszty. Poniżej znajdziesz porównanie dwóch najchętniej wykorzystywanych produktów pozwalających przedsiębiorcom zachować płynność finansową i uzyskać środki na bieżące finansowanie działalności.

Faktoring a kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy Faktoring
Pozwala zachować płynność finansową. Pozwala zachować płynność finansową.
Środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z firmą. Środki można przeznaczyć na dowolny cel.
Wysokość kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej. Otrzymasz zapłatę za wystawione faktury pomniejszoną o prowizję i koszty odsetek.
Jest dostępny jako limit na rachunku bieżącym, kredyt odnawialny na rachunku kredytowym (który odnawia się po spłacie) lub kredyt nieodnawialny na rachunku kredytowym. Zawsze ustalany jest limit na faktoranta.
Dostępna jest obsługa online. Dostępna jest obsługa online.
Należy dostarczyć takie dokumenty, jak: KPiR, bilans, rachunek zysków i strat, zaświadczenie z US o dochodach. Minimalne formalności i podstawowa procedura, choć przy większych transakcjach trzeba dostarczyć dokładnie te same dokumenty.
Spłata odbywa się zgodnie z harmonogramem – najczęściej w formie comiesięcznych rat składających się z części kapitałowej i odsetkowej. Zobowiązanie spłaca kontrahent faktoranta poprzez dokonanie płatności faktury.

Do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczyć jedynie odsetki.

Koszty faktoringu możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (możesz również odliczyć podatek VAT).
Oprocentowanie zależne od przyjętej stawki WIBOR i marży banku (np. 4–6% marży + WIBOR 1M) Niskie koszty: zazwyczaj ok. 1% wartości faktur.
Wpływa na zdolność kredytową i poziom zadłużenia firmy. Nie wpływa na zdolność kredytową i poziom zadłużenia firmy.
Twoi kontrahenci nie wiedzą, że korzystasz z kredytu. W faktoringu jawnym Twój kontrahent jest informowany o cesji umowy.

Zwróć uwagę, że faktoring może przyjmować różne formy.

  • Najbardziej rozpowszechnionym i najtańszym rodzajem jest faktoring niepełny (z regresem). W jego przypadku musisz liczyć się z ryzykiem poniesienia konsekwencji finansowych związanych z niewypłacalnością kontrahenta. Jeżeli wystąpi problem z płatnościami za faktury objęte faktoringiem, konieczne będzie dokonanie zwrotu wypłaconych przez faktora środków.
  • Faktoring pełny, w którym to faktor bierze na siebie to ryzyko, wiąże się natomiast z wyższymi kosztami. Nadal będą one jednak niższe od tych związanych z kredytem.

Kredyt czy faktoring: co wybrać?

Jak widzisz, kredyt i faktoring to dwa różne produkty. Musisz samodzielnie określić, na który z nich się zdecydować w konkretnym przypadku. Przede wszystkim przeanalizuj potrzeby swojej firmy. Ostatecznie istotnym ograniczeniem faktoringu jest kwota faktur, których termin płatności jeszcze nie minął. Może być niewystarczająca, jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie potrzebne są większe środki. Przejęcie należności przez faktora nie pozwoli też z pewnością sfinansować większych inwestycji. Wówczas niezastąpiony okaże się kredyt inwestycyjny. Warte uwagi są również specjalne kredyty stworzone z myślą o wsparciu określonych inwestycji (np. kredyty i pożyczki ekologiczne czy kredyty z dopłatami lub gwarancjami BGK).

Zwróć jednak uwagę, że faktoring jest dostępny także wtedy, gdy nie możesz sięgnąć po kredyt. Aby otrzymać płatność za fakturę szybciej, nie musisz przechodzić przez rozbudowaną procedurę weryfikacji. Jeżeli zdecydujesz się na faktoring, zdolność kredytowa nie ma aż tak dużego znaczenia jak przy kredycie. W przypadku kredytu musisz przygotować się na zdecydowanie bardziej skomplikowaną procedurę. Każdy kredyt dodatkowo obniży Twoją zdolność – faktoring natomiast nie ma na nią wpływu. Jednocześnie pamiętaj, że faktor będzie chciał poznać bliżej nie tylko Twoją firmę, ale również Twojego kontrahenta. W tym celu sięgnie do podstawowych źródeł informacji pozwalających uzyskać dane na temat wypłacalności przedsiębiorców.

Ostatecznie faktoring i kredyty lub pożyczki dla firm znakomicie się uzupełniają. Z finansowania faktur możesz korzystać regularnie – to Ty zdecydujesz, czy chcesz objąć nim pojedyncze transakcje czy np. chcesz szybciej otrzymywać płatności za wszystkie faktury. Dobrym rozwiązaniem może być np. objęcie faktoringiem rozliczeń z nowymi kontrahentami lub tych wiążących się z większym ryzykiem biznesowym. W tym samym czasie możesz również korzystać z różnych produktów kredytowych oferowanych przez banki – np. kredytów obrotowych pozwalających na uzyskiwanie stałego dostępu do środków wspierających bieżące funkcjonowanie Twojej działalności czy kredytów inwestycyjnych zaciąganych z myślą o finansowaniu większych wydatków.

Z jakimi kosztami wiąże się faktoring?

Jedną z największych zalet faktoringu bez wątpienia są niskie (w stosunku do kredytu) koszty. Mogą wynieść nawet mniej niż 1% wartości finansowanej faktury. Wpływ na Twoje wydatki będzie miał okres pozostający do terminu płatności: im będzie dłuższy, tym wyższa będzie prowizja. Oczywiście najatrakcyjniejsze warunki faktor będzie w stanie zaoferować Ci w przypadku faktoringu jawnego i niepełnego. Droższy będzie natomiast faktoring pełny (w którym nie musisz niepokoić się o możliwość zastosowania regresu) oraz cichy (w którym Twój kontrahent nie będzie informowany o zastosowaniu faktoringu).

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy