Mikrofaktoring, czyli jak utrzymać płynność finansową w mikroprzedsiębiorstwie i małej firmie

7 min

banknoty i kalkulator leżą na stole, ujęcie z góry

Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa są szczególnie narażone na problemy związane z zatorami płatniczymi. Jednym z najlepszych sposobów na przeciwdziałanie im jest mikrofaktoring.

Nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów to jeden z najbardziej problematycznych czynników wpływających na tempo rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Mikrofirmy pod lupą” aż 54% przedsiębiorców uznało nieterminowość wpłat za uciążliwą lub bardzo uciążliwą1. Dodatkowym utrudnieniem mogą być także długie terminy płatności, których oczekuje wielu kontrahentów. Piętrzące się zaległości wpływają negatywnie na płynność finansową firmy. Jeżeli chcesz ją zachować i zapewnić stały dostęp do gotówki, warto pomyśleć o mikrofaktoringu. 

Mikrofaktoring – faktoring dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw

Usługa faktoringu może przybierać różne formy, jednak zwykle opiera się na tym samym mechanizmie działania: faktorant, czyli przedsiębiorstwo, które zrealizowało dostawę towarów czy usług na rzecz innej firmy, dokonuje cesji należności z tytułu faktur z odroczoną płatnością (nie mogą być więc przeterminowane) na faktora. Faktor wypłaca faktorantowi środki natychmiast. Z kolei dłużnik faktoringowy – przedsiębiorstwo, które jest odbiorcą usługi – reguluje płatność już na konto faktora. Sama usługa wiąże się natomiast z koniecznością opłaty w formie prowizji.
 
Mikrofaktoring działa dokładnie na takiej samej zasadzie: przede wszystkim pozwala Ci otrzymać należność za faktury natychmiast, nawet jeśli termin płatności jest odległy. Jest jednak zdecydowanie lepiej dostosowany do potrzeb mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy, która niedawno rozpoczęła działalność. Czym różni się od standardowego faktoringu?

  • Większa elastyczność: mikrofaktoring zakłada ograniczenie formalności i procedur. Dzięki temu możesz otrzymać zapłatę szybciej. Wielu faktorów oferuje również mikrofaktoring online: dokumenty możesz przesłać przez serwis internetowy czy aplikację mobilną i szybko otrzymać pieniądze na konto.
  • Uproszczona analiza firmy: zwykle analitycy banku lub innej instytucji oferującej faktoring skrupulatnie analizują sytuację finansową firm chcących skorzystać z faktoringu. W przypadku mikrofaktoringu finansowanie uzyskasz zdecydowanie prościej – zwykle wystarczą podstawowe dokumenty.
  • Niższe limity: faktoring zwykle jest rozliczany w ramach przyznanego konkretnej firmie limitu umożliwiającego uzyskanie finansowania wielu transakcji. Jako mikroprzedsiębiorca skorzystasz z mniejszych środków, a kwoty będą dostosowane do indywidualnych potrzeb. Pozwoli Ci to również oszczędzić na kosztach transakcji.

Czy mikrofaktoring się opłaca? Zalety i wady mikrofaktoringu

Mikrofaktoring ma przede wszystkim zapewnić stabilne wpływy najmniejszym firmom. Dotyczy to również sytuacji, w których standardowe umowy faktoringu – wykorzystywane przez wszystkie przedsiębiorstwa, w tym duże i bardzo duże podmioty – byłyby z ich perspektywy mało opłacalne. Jeśli myślisz o tym finansowaniu, zwróć uwagę na najważniejsze zalety mikrofaktoringu:

  • błyskawiczne otrzymywanie płatności. Jeśli skorzystasz z faktoringu, natychmiast dostaniesz zapłatę za dostarczone towary czy wykonaną usługę. Dzięki temu możesz odblokować środki i przeznaczyć je np. na inwestycje zwiększające potencjał Twojej firmy;
  • zachowanie płynności finansowej. Zatory płatnicze są olbrzymim zagrożeniem dla każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza jeżeli dopiero rozpoczyna działanie lub bazuje na mniejszej liczbie klientów. Mikrofaktoring jest realną odpowiedzią na ten problem;
  • zwiększenie atrakcyjności oferty. Dłuższe terminy płatności widniejące na fakturach są korzystne dla Twoich klientów i zapewniają Ci większą konkurencyjność. Dzięki mikrofaktoringowi nie muszą jednak oznaczać, że będziesz przez długi czas czekać na należność;
  • brak obciążenia zdolności kredytowej i wpływu na bilans. Skorzystanie np. z kredytu obrotowego wpływa na zadłużenie Twojej firmy i obniża zdolność kredytową. Jeżeli skorzystasz z faktoringu, nie musisz się o to martwić.

 
Oczywiście mikrofaktoring nie jest również pozbawiony pewnych wad. Przede wszystkim wiąże się z poniesieniem określonych w umowie kosztów: płatność za fakturę zostanie obniżona o kwotę prowizji. Poza tym dokonanie cesji zobowiązań może wpłynąć na Twoje relacje z kontrahentem, zwłaszcza na początku współpracy. Niektóre umowy mogą też wykluczać taką możliwość.
 

Pamiętaj również, że mikrofaktoring ma pewne ograniczenia w formule faktoringu: w przypadku standardowego produktu do wyboru pozostaje kilka modeli działania.

Poza najpopularniejszym faktoringiem niepełnym (z regresem), w którym bierzesz na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, do dyspozycji masz również faktoring pełny. W tym przypadku faktor ponosi konsekwencje niewypłacalności. Kolejny mieszany, z ustaloną kwotą, powyżej której musisz dokonać zwrotu zobowiązań. Poza tym możesz również zdecydować się na faktoring cichy: kontrahent w takim przypadku nie dowie się o tym, że korzystasz z tego typu usługi. Mikrofaktoring najczęściej bazuje na najprostszym schemacie, w którym czynności są jawne, a w przypadku niewypłacalnych klientów, to przedsiębiorca musi ponieść konsekwencje finansowe.

Mikrofaktoring – odpowiedź na zator płatniczy

Podstawowym argumentem przemawiającym za korzystaniem z mikrofaktoringu jest możliwość stosowania go w przypadku różnych transakcji. Koszty, z jakimi się wiąże, są relatywnie niskie, a pozwala znacząco przyspieszyć wpływ środków na Twoje konto bez konieczności sięgania po kredyty lub pożyczki. To z kolei zapewnia płynność finansową i umożliwia uporanie się z narastającym problemem zatorów płatniczych.
 
W ramach mikrofaktoringu możesz finansować pojedyncze transakcje, co okaże się dobrym rozwiązaniem, jeśli rozpoczynasz współpracę z nowym, niezweryfikowanym przedsiębiorcą lub zaczynasz działać na nowym rynku. Pamiętaj jednak, że mikrofaktoring dotyczy wyłącznie nieprzeterminowanych faktur – nie jest więc odpowiedzią na problemy z nierzetelnymi partnerami czy windykacją zadłużeń.

Z jakimi kosztami wiąże się mikrofaktoring?

Na to, czy faktoring się opłaca, wpływ mają oczywiście przede wszystkim koszty. W przypadku mikrofaktoringu są niskie: zazwyczaj wynoszą ok. 1% wartości faktur. O ostatecznej cenie usługi decyduje przede wszystkim kwota widniejąca na fakturze oraz liczba dni, jaka pozostała do terminu płatności. Im dłuższy okres, tym wyższe są opłaty. W każdym przypadku faktoring finansowo wypada jednak korzystniej niż kredyty. Oczywiście nie zawsze będzie dla nich dobrą alternatywą, zwłaszcza jeżeli pozyskane środki chcesz przeznaczyć na inwestycje lub masz większe potrzeby finansowe wykraczające poza należności wynikające z faktur wystawionych Twoim kontrahentom.
 

1 https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/08/Mikrofirmy-pod-lupa-w-2020-r..pdf

Źródło zdjęcia: https://www.istockphoto.com/pl/zdj%C4%99cie/stos-polskich-monet-waluta-pln-gm1389298650-446641312?phrase=z%C5%82ot%C3%B3wki

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy