Alicja Hamkało

Alicja Hamkało

Ekspert rynku zarządzania wierzytelnościami w Kaczmarski Inkasso. Regularnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, publikując artykuły na temat praktycznych problemów zarządzania wierzytelnościami, ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej firm z sektora MŚP. 

Publikacje autorki