Faktura VAT marża – czym jest i kiedy jest wystawiana?

4 min

faktura, kalkulator, monety i żarówka na biurku

Faktura VAT marża to dokument często spotykany w obiegu gospodarczym. Wystawiana jest przez ściśle określone podmioty, a opodatkowaniu podlega jedynie uzyskana przez sprzedawcę marża. Co to jest faktura VAT marża, jakie korzyści niesie dla kupującego i jak księgować fakturę VAT marża? Sprawdź, co musisz na ten temat wiedzieć.

Czym jest marża w fakturze VAT?

Aby móc odpowiedzieć na pytanie (co oznacza faktura VAT marża?), musimy najpierw nakreślić, czym właściwie jest faktura.

Faktura to papierowy lub elektroniczny dokument, który poświadcza dokonanie transakcji pomiędzy dwiema stronami, zazwyczaj między kupującym a sprzedającym. Faktury co do zasady są wystawiane przez podatników VAT. Pomijając wyjątki od reguły, podatnik na wystawienie dokumentu ma czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyła się sprzedaż.

Faktura VAT marża to specyficzny rodzaj dokumentu, który dotyczy ściśle sprecyzowanych rodzajów działalności takich jak:

 • świadczenie usług turystycznych,
 • sprzedaż towarów używanych np. samochodów, telefonów, laptopów,
 • sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków,
 • sprzedaż dzieł sztuki.


Czym różni się faktura VAT marża od faktury VAT powszechnie wykorzystywanej przy sprzedaży towarów i usług? Kluczowe jest pojęcie marży, czyli kwoty będącej różnicą między ceną sprzedaży a ceną nabycia. Faktura VAT jest dokumentem sprzedaży, który wystawia się w przypadku sprzedaży towarów lub usług opodatkowanych podatkiem VAT. Na fakturze VAT podatek VAT najczęściej jest naliczany od ceny sprzedaży (od kwoty brutto lub netto, od każdej wartości osobno, lub od sumy tych dwóch pozycji). Oznacza to, że przedsiębiorca musi zapłacić podatek VAT od całej kwoty, którą otrzymał za sprzedaż towarów lub usług.

Z kolei faktura VAT marża dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów objętych opodatkowaniem marżą. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towar lub usługę, to marża jest wliczana w cenę sprzedaży, a podatek VAT jest pobierany tylko od tej marży.

Dokument ten umożliwia zatem zapłatę niższego podatku. Jako przedsiębiorca musisz jednak posiadać dokumenty potwierdzające zakup towaru od osoby, która nie jest przedsiębiorcą lub sprzedała go na fakturę VAT marża, i spełnić warunki sprecyzowane przez przepisy.

Faktura VAT marża – korzyści dla przedsiębiorców

Wśród najważniejszych korzyści płynących ze stosowania faktury VAT marża  można wymienić:

 • niższą kwotę podatku VAT przekazywaną do urzędu skarbowego – przedsiębiorca płaci podatek VAT tylko od marży, czyli różnicy między ceną, po której nabył towar, a ceną, po której go sprzedał. Kwota jest niższa niż w przypadku standardowej faktury VAT;
 • uproszczenie transakcji sprzedaży – przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku wykazywania szczegółowych informacji o VAT w dokumentach handlowych;
 • przejrzysty wygląd dokumentu – faktura VAT marża wymaga mniej formalności niż standardowa faktura VAT, co pozwala zaoszczędzić czas przy wystawianiu;
 • poprawę konkurencyjności – przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary używane, antyki lub dzieła sztuki mierzą się z dużą konkurencją w branży. Faktura VAT marża pozwala obniżyć cenę produktu i zwiększyć konkurencyjność;

System VAT marża – na czym polega?

System VAT marża może być stosowany tylko do towarów używanych, nabytych od:

 • osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT,
 • podatników VAT zwolnionych (zwolnienia przedmiotowe: art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT lub zwolnienia ze względu na wysokość sprzedaży do 200 tys. zł),
 • podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT marża.

Jeśli prowadzisz sklep z używanymi urządzeniami IT, np. z laptopami, smartfonami czy szeroko rozumianą elektroniką użytkową i w ramach wykonywanej działalności Twoja firma odkupiła laptopa za 5 tysięcy złotych, a odsprzedała go za 6 tys. zł, musisz obliczyć, a następnie zapłacić należny państwu podatek. W tym celu musisz podać:

 • marżę brutto: od kwoty sprzedaży (6 tys. zł) odejmij kwotę zakupu (5 tys.),
 • marżę netto: uzyskaną wcześniej różnicę (6 tys. - 5 tys. = 1 tys. zł) podziel przez 1,23. Z tego równania otrzymasz kwotę 813 złotych;
 • należny do zapłaty państwu VAT: od marży brutto odejmij marżę netto: 1000 PLN - 813 PLN = 187 złotych – to właśnie ta kwota, którą musisz przelać na konto urzędu skarbowego

Jak wystawić fakturę VAT marża?

Wystawiając taką fakturę, musisz pamiętać o kilku istotnych informacjach, przede wszystkim o prawidłowym oznaczeniu zgodnym z rodzajem usług, jakie świadczysz:

 • procedura marży – usługi turystyczne / procedura marży dla biur podróży,
 • procedura marży – towary używane,
 • procedura marży – antyki,
 • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie oraz dzieła sztuki.


Ponadto uzupełniasz:

 • datę wystawienia faktury oraz datę sprzedaży,
 • numer faktury,
 • nazwy lub imiona i nazwiska stron transakcji,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • kwotę należności.


Nie masz w obowiązku podawania:

 • stawek podatku, 
 • cen jednostkowych, 
 • wartości sprzedaży netto.

Jak się księguje faktury VAT marża? 

Przedsiębiorcy wystawiający faktury VAT marża odprowadzają podatek dochodowy na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość oblicza się na podstawie całkowitego dochodu, jaki przedsiębiorca osiągnął z prowadzonej działalności.

W przypadku sprzedawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, dochód jest rozliczany w ramach księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego. Podatnik powinien dokonać prawidłowego ujęcia zarówno przychodu ze sprzedaży towaru netto, jak i związanych z tym wydatków, w tym kosztów nabycia towaru, np. umowę kupna-sprzedaży.

Warto również pamiętać o tym, że w gronie działalności gospodarczych, które nie mogą wystawiać tego dokumentu, znajdziemy też tzw. firmy nierejestrowe – szacuje się, że już dziś w naszym kraju funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy podmiotów tego typu.

Oferta
Księgowość dla Twojej firmy – w pełni online Wystawiaj i rozliczaj faktury, korzystaj z pomocy ekspertów w Biurze rachunkowym lub – jeśli wolisz – rozliczaj się samodzielnie Wypróbuj ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy