Katarzyna Czapla

Service designerka, mentorka oraz coach zespołów w Centrum Eksperckim ESG Innowacje w ING Banku Śląskim. Wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS na kierunku projektowanie usług. Na co dzień wspiera zespoły w odkrywaniu potrzeb interesariuszy oraz przekładaniu ich na wartościowe i unikalne rozwiązania. Ma doświadczenie w projektowaniu ponad 20 usług z obszaru bankowości, e-commerce, ubezpieczeń, retail i nowych technologii.

Od kilku lat skutecznie wdraża i skaluje kulturę innowacji oraz service design w ING. Autorka programu rozwojowego dla service designerów w ING, który ukończyło ponad 100 osób w całej firmie. Lubi eksperymentować i łączyć różne podejścia (takie jak design thinking, lean startup, futures thinking lub formułę Google Design Sprintu), aby przyspieszyć proces projektowania i wdrażania usług. Decyzje opiera na danych (szczególnie data science). 

Publikacje autorki