Badanie rynku dla początkujących w biznesie. Dlaczego warto je wykonać?

6 min

młodzi ludzie siedzą przy stole, w tle tablica z kolorowymi kartkami

Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w bardzo dynamicznym otoczeniu. Nieustanne zmiany na rynku mogą wymuszać na osobach prowadzących działalność gospodarczą ingerencję we wcześniej obrany model biznesowy i jego adaptację do panujących warunków. Zaczynasz własny biznes lub chcesz być na bieżąco z sytuacją w Twojej branży? Pomyśl o badaniach rynku! Pokażemy Ci, jak je wykonać!

Przede wszystkim pamiętaj o tym, że analiza rynku w ramach opracowywania biznesplanu nie dostarczy Ci odpowiedzi na lata. Chcąc osiągnąć i zachować przewagę konkurencyjną, musisz stale obserwować otoczenie Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki temu nie przeoczysz czynników, które mogą zaszkodzić Twojemu biznesowi lub wręcz przeciwnie – tworzą okazje, które warto wykorzystać.

Wykonanie analizy rynku przez podmiot zewnętrzny może być poza zasięgiem początkujących przedsiębiorców. Według danych udostępnianych przez CBOS, w przypadku zasięgu ogólnopolskiego, koszt takiego badania może wynieść niemal 60 tys. zł. Są jednak pewne alternatywy!

Badanie rynku – czym jest?

Zgodnie z definicją1 badanie rynku to ogół działań polegających na gromadzeniu, analizowaniu i interpretowaniu danych o zachodzących zmianach. Dostarcza ono wiedzy na temat popytu, podaży, cen produktów i usług, zachowań konkurencji oraz preferencji klientów.

Raport Hanover Research2 wskazuje, że 68% firm, które w 2018 r. zwiększyły swój poziom sprzedaży, wykonywało badania rynkowe. Jak widzisz, wyniki analizy stanowią rzetelną podstawę do podejmowania trafnych decyzji w świecie biznesu.

Pamiętaj jednak o tym, że badania rynkowe i marketingowe to dwa zupełnie różne obszary działań! Pierwsze skupiają się na analizie otoczenia zewnętrznego Twojego przedsiębiorstwa. Przeprowadzany pod tym kątem audyt dostarczy Ci wiedzy także o otoczeniu biznesowym, czyli o Twoich głównych rywalach.

Badania marketingowe pomogą zgromadzić Ci wszystkie niezbędne dane o potencjalnych klientach i grupach docelowych. To cenna wiedza, jeśli np. chcesz wejść na rynek z nową grupą usług lub towarów.

Jak samodzielnie przeprowadzić badanie rynku?

Aby przygotować się do takiego badania, przede wszystkim znajdź odpowiedz na pytania:

  • jaką wiedzę chcesz uzyskać?
  • czy chcesz analizować satysfakcję klientów, czy postrzeganie Twojej marki?

Następnie zastanów się, jakie źródło informacji pozwoli Ci na uzyskanie wiarygodnych odpowiedzi.

Podstawą każdego udanego badania rynku jest systematyczne gromadzenie i opisywanie zdobytych informacji i ich źródeł. Żeby nic ci nie umknęło w pierwszej kolejności przygotuj uproszczony plan badawczy. Na kartce, w Excelu lub na wirtualnej tablicy stwórz tabelę z dwoma komunami. Pierwsza kolumna powinna zawierać pytanie, na które chcesz znaleźć odpowiedź. Kolejna – skąd najlepiej uzyskać daną informację. Może wystarczy poszukać w Internecie? A może będzie konieczna wizyta na konferencji branżowej? A co, jeśli brakuje Ci 100-procenowej pewności? Wiele rzeczy wyjaśni się już w trakcie badania. Uzyskane informacje również spisuj w tabeli. Tym razem powinna ona mieć trzy kolumny. W pierwszej zapisz, co już udało Ci się ustalić. W drugiej podaj źródło (w przypadku źródeł internetowych wklej link). W ostatniej kolumnie napisz, dlaczego akurat ta informacja jest istotna z perspektywy twojego biznesu. Taki komentarz pomoże Ci oddzielić informacje ciekawe, ale mało użyteczne od tych, które mogą mieć realny wpływ na twój biznes.

W profesjonalnym badaniu tak naprawdę musisz dostarczyć tylko podstawowych informacji – całą resztę może wykonać za Ciebie wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Jeśli nie czujesz się na tyle pewnie, aby samodzielnie opracowywać badania, sięgnij po gotowe raporty. Bez obaw, na pewno znajdziesz taki, który odnosi się do Twojej branży. Według danych Eurostatu3 w samym 2020 roku w Unii Europejskiej na badania i rozwój wydano 311 miliardów euro. Kto wie, być może przypadek, który z powodzeniem sprawdził się na przykład na Słowacji, może pomóc także i Twojej firmie.

Jakie są metody analizy rynku?

Wiesz już, co to jest badanie rynku i na czym polega. Najwięksi gracze przeznaczają na nie astronomiczne kwoty. Jak podaje Amazon4 w swoim sprawozdaniu finansowym za 2020 r. – na badania i rozwój firma wydała niemal 48 miliardów dolarów. Analiza w firmie, którą zarządza Jeff Bezos, jest prowadzona w skali globalnej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie podjąć się jej na rynku lokalnym.

Zanim przejdziesz od planów do czynów, musisz poznać jeszcze metodologię badań rynkowych. Istnieje wiele sposobów przeprowadzania analizy. Wyróżniamy metody:

  • ilościowe – polegają na pozyskiwaniu danych liczbowych lub procentowych. Są to tzw. dane twarde, które możesz usystematyzować i porównywać ze sobą. Dostarczą Ci odpowiedzi na temat skali zjawisk i ich tendencji. Badania ilościowe najłatwiej przeprowadzisz za pomocą kwestionariuszy i ankiet, np. satysfakcji klienta z dokonanych zakupów. Pamiętaj, aby odpowiedzi na pytania były jednoznaczne i nie pozostawiały miejsca na domysły – lepiej będzie, jeśli postawisz na pytania zamknięte.
  • jakościowe – mają na celu głębsze spojrzenie na badane czynniki. Dostarczą Ci dokładniejszych danych, dzięki którym lepiej zrozumiesz zachowania klientów oraz ich postrzeganie konkretnego produktu. Badania jakościowe przeprowadzisz poprzez wywiad indywidualny, grupowy lub obserwację.

Nie musisz ograniczać się do jednej metody badawczej. Połączenie badań jakościowych i ilościowych da Ci szersze spojrzenie na analizowane zjawiska.

Kiedy warto wykonać badanie rynku

Badanie rynku warto wykonać przed startem nowego biznesu lub w przypadku zmian w już działającym.

Pamiętaj też o tym, że według wspomnianych badań Hanover Research 76% firm, które częściej prowadzą analizy rynku, zwiększyły swoje przychody. Wśród przedsiębiorstw rzadziej podejmujących tę inicjatywę zwrot zysków zgłosiło 65%. Brzmi przekonująco, prawda?

Badania warto wykonać również w momencie wprowadzania na rynek nowych produktów, usług bądź zmian w obrębie już istniejących. W takim momencie skup się na poznaniu swojego klienta – jego motywacji, potrzeb, zachowań i zwyczajów.

Jeśli Twoja firma przygotowuje się do wejścia na nowy rynek lub do radykalnej zmiany strategii biznesowej, badania rynku to nie opcja, a wręcz obowiązek. W takiej sytuacji dobrze byłoby, aby Twój biznes dysponował zarówno prognozą krótkoterminową, np. obliczoną na pół roku, jak i danymi, które uwzględniają nieco szerszy horyzont czasowy.

Pamiętaj, że Twoja konkurencja nie śpi i też przeprowadza badania rynku. Od nich zależą podejmowane działania, a więc i zyski, jakie zdołasz wypracować.

 

Hanna Dudek, Monika Krawiec, Joanna Landmesser, „Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku”, wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 3.

2 https://www.hanoverresearch.com/reports-and-briefs/the-state-of-market-research/?org=corporate

3 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20211129-2 

4 https://www.nasdaq.com/articles/which-companies-spend-the-most-in-research-and-development-rd-2021-06-21

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy