Monika Mrachacz

Monika Mrachacz

Coach, service designer oraz Pitch trainer - wspiera interdyscyplinarne zespoły w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań i usług. Prowadziła 25+ projektów w różnych formatach (m.in. akcelerator i Google Design Sprint). Podczas projektowania pomaga innym odkryć w sobie empatię niezbędną do zrozumienia potrzeb klientów, dla których projektują. Uczy odwagi i pokory potrzebnej do testowania idei. Przygotowuje zespoły do prezentacji przed sponsorami, tak aby przekonać ich do zainwestowania w konkretny pomysł. Swoje doświadczenie wykorzystuje także w obszarze ESG, zarówno jako lider projektów, jak i ekspert zaangażowany w kluczowe obszary bankowego governance.

Publikacje autorki