Od 2023 r. będziesz mieć tylko 14 dni na rozpatrzenie reklamacji – zmiany w prawach konsumenta

3 min

dokument reklamacja przekazazanie

Jeżeli prowadzisz firmę i dokonujesz sprzedaży, zapoznaj się z nowymi przepisami dotyczącymi praw konsumentów. Wchodzą w życie już 1 stycznia 2023 roku i oznaczają kolejne obowiązki dla przedsiębiorców. 

Zmiany w Ustawie o prawach konsumenta 

Katalog praw konsumenta i obowiązków przedsiębiorców wobec osób prywatnych nabywających towary i usługi znajdziesz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie jej nowelizacja, która ma przede wszystkim dostosować obowiązujące w Polsce prawo do wspólnego europejskiego standardu.

Unijny standard wyrażony jest w dwóch dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE:

  • Dyrektywie cyfrowej (2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych);
  • Dyrektywie towarowej (2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE).

Zmiany dotyczą dwóch głównych obszarów: pierwszy pakiet obejmie przedsiębiorców dostarczających treści i usługi cyfrowe. Drugi okaże się istotny dla każdego właściciela firmy zajmującego się sprzedażą na rzecz konsumentów, ponieważ zmienia między innymi zasady rękojmi i gwarancji.

Co zmieni się w dostarczaniu usług cyfrowych?

Nowelizacja przepisów Ustawy o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorców dostarczających treści i usługi w formie cyfrowej dodatkowe obowiązki. Podstawowym celem tej grupy przedsiębiorców jest zapewnienie, aby dostarczane treści i usługi były zgodne z zawartą umową, a konsument miał możliwość dokładnego poznania charakterystyki nabywanego towaru cyfrowego przed zawarciem umowy. O co musisz więc zadbać, jako tego rodzaju przedsiębiorca?

  • Zapewnić informacje o produkcie. Zgodnie z dokumentem musisz udostępnić klientowi szczegółowe informacje o produkcie, między innymi dotyczące ilości, rodzaju, funkcjonalności, dostępności wsparcia technicznego, dostępnych instrukcji czy akcesoriów.
  • Zapewnić zgodności treści z umową, wersją próbną lub zapowiedzią.  Twoim obowiązkiem jest dostarczenie treści, która będzie zgodna z umową i deklaracjami, jakie otrzymał Twój klient przed dokonaniem zakupu.
  • Zapewnić aktualizacje i informować o nich, jeżeli dotyczy to sprzedawanego przez Ciebie produktu cyfrowego.

W myśl dokumentu konsument może również przed zawarciem umowy zaakceptować informację o tym, że wybrana cecha produktu cyfrowego odbiega od tych wymogów, co zwolni Cię z odpowiedzialności z tego tytułu.

Jeżeli treść cyfrowa będzie niezgodna z umową, konsument będzie mógł zażądać doprowadzenia jej do zgodności, a następnie złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. 

Zmiany w umowach sprzedaży towarów

Podobne zmiany obejmują również sprzedaż standardowych towarów. W pierwszej kolejności będzie konieczne zadbanie o precyzyjny opis towarów i  poinformowanie konsumenta o ilości, rodzaju, kompletności, funkcjonalności i jakości sprzedawanych przez Ciebie produktów. Poza tym towary powinny być:

  • przydatne w zakresie celu, o którym konsument Cię poinformował i który został przez Ciebie zaakceptowany,
  • dostarczone z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których konsument może rozsądnie oczekiwać. 

Ponadto towary pod względem jakości muszą odpowiadać próbkom czy wzorom, które udostępniasz przed dokonaniem zakupu.

Krótszy czas na rozpatrzenie reklamacji

Bez wątpienia najistotniejszą zmianą, która dotknie duże grono przedsiębiorców, jest skrócenie czasu na rozpatrzenie reklamacji. Będziesz mieć na to nie jak dotychczas 30 dni, ale jedynie 14 dni. Poza tym terminy zastosowania rękojmi ulegną wydłużeniu z roku do 2 lat, a termin przedawnienia roszczenia z tytułu rękojmi zostanie wydłużony z 2 do 6 lat.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy