System kaucyjny w Polsce – nowelizacja ustawy!

3 min

miasto a na nim ikony związane z esg i eko

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, znana również jako ustawa kaucyjna, wchodzi w życie już 1 stycznia 2025 roku. Projekt przeszedł nowelizację – sprawdź, co się zmieniło!

Co to jest system kaucyjny?

System kaucyjny to nowe ekologiczne rozwiązanie, które ma na celu wesprzeć ochronę środowiska i zwiększyć poziom recyklingu odpadów opakowaniowych. Wprowadzenie opłaty zwrotnej w postaci kaucji na zużyte butelki i puszki ma zmotywować konsumentów do propagowania i kreowania pozytywnych nawyków segregacji odpadów.

W praktyce kaucja, która jest płacona przy zakupie towarów, jest zwracana konsumentowi po oddaniu pustego opakowania do wyznaczonego punktu zbiórki.

Co jest objęte systemem kaucyjnym?

 • jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l,
 • szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l,
 • metalowe puszki o pojemności do 1 l.

Jakie zmiany obejmuje nowelizacja systemu kaucyjnego?

Wciąż trwają rozmowy nad dopracowaniem ostatecznych zasad systemu kaucyjnego w Polsce. Znamy jednak najnowsze informacje, które zawiera długo wyczekiwany projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UD45). Jakie są?

 1. Kaucja pobierana na każdym etapie 
  Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie modelu, w którym kaucja jest pobierana na każdym etapie dystrybucji, a nie tylko od użytkownika końcowego. Dzięki temu kaucja podąża za produktem przez cały łańcuch dostaw. To istotne doprecyzowanie przepisów, które w rezultacie może zapewnić większą skuteczność systemu.

  Wstępne założenia co do wysokości kaucji za zwrot tego rodzaju odpadów potwierdzono na ostatnim spotkaniu interesariuszy z przedstawicielami rządu. Kaucja wyniesie 1 zł za butelki szklane wielokrotnego użytku i 50 gr za butelki jednorazowe z tworzyw sztucznych i puszki.

 2. Obowiązek zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych – nowy termin
  Istotną zmianą w projekcie jest również przesunięcie terminu obowiązkowej zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych na styczeń 2026 roku. Takie rozwiązanie pozwoli na odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie systemu do zbierania tego rodzaju opakowań.
 3. Co najmniej 1 punkt odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych w każdej gminie
  Nowelizacja projektu obejmuje wymóg zapewnienia co najmniej jednego punktu odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych w każdej gminie. W tym wypadku podmioty podlegające pod system kaucyjny będą musiały zapewnić konsumentom łatwy dostęp do punktów zwrotu.
 4. Nadanie kompetencji kontrolnych i uprawnień organom nadzorującym
  Nowe przepisy dotykają również kwestii zwiększenia kontroli nad systemem kaucyjnym. W związku z tym projekt zakłada nadanie Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska kompetencji kontrolnych nad działalnością systemów kaucyjnych. Nowe zasady dotyczą również zwiększenia uprawnień ministra w zakresie nadzoru nad działalnością podmiotów podlegających pod system kaucyjny.

Bez zmian natomiast pozostaje zatwierdzony wcześniej projekt prezentacji produktów. Opakowania objęte kaucją będą miały specjalne oznakowania z informacją o wysokości kaucji oraz typie opakowania – wielo- lub jednorazowe.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy