Obniż koszty energii elektrycznej – wciąż możesz zawnioskować o tani prąd!

7 min

licznik prądu

Chcesz płacić mniej za energię elektryczną do końca 2023 r.? Termin składania wniosków już minął, ale nie oznacza to, że Twoja szansa na tańszy prąd bezpowrotnie przepadła. Sprawdź, jak skorzystać z zamrożonych cen energii na maksymalnym poziomie 79 zł/kWh.

Termin złożenia wniosku a okres obowiązywania obniżonej stawki

Poziom cen energii w Polsce determinują dwie ustawy:

  • z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku
  • z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, w Twoim przypadku zastosowanie ma ta druga – która wprowadziła mechanizm maksymalnych cen energii na poziomie 785 zł za 1 MWh, czyli 79 groszy/kWh (netto).

Przypominamy, że aby zachować prawo do niższych cen prądu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska – należało złożyć stosowny wniosek w terminie do 30 listopada br. Co, jeśli nie udało Ci się go złożyć? Wciąż możesz to zrobić. W takiej sytuacji cena na ustalonym maksymalnym poziomie zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po tym, w którym złożysz oświadczenie. Podsumowując, jeśli złożysz wniosek w styczniu 2023 r. to niższe stawki będą Ci przysługiwały od lutego i będą w mocy do końca okresu rozliczeniowego, czyli do 31 grudnia 2023 roku.

Wniosek o tani prąd – kto powinien go złożyć?

Oświadczenie uprawniające do obniżenia ceny prądu mogą złożyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Niższe kwoty przysługują również podmiotom użyteczności publicznej tj. m.in. placówkom opieki zdrowotnej i świadczącym opiekę nad osobami przewlekle chorymi, szkołom, uczelniom, żłobkom i klubom dziecięcym, domom pomocy społecznej, kościołom, ochotniczym strażom pożarnym, obiektom sportowym, w tym basenom i aquaparkom, noclegowniom itd. oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Wedle ustawy zamrożone ceny prądu przysługują również producentom rolnym, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Ustawa, o której mowa, zamraża również ceny prądu dla gospodarstw domowych, jednak odbiorcy indywidualni nie muszą składać żadnego oświadczenia.

Gdzie należy złożyć wniosek o tani prąd?

Zastanawiasz się, skąd wziąć wzór oświadczenia i gdzie je złożyć? Znajdziesz je u swojego sprzedawcy energii lub na rządowej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich rubryk wyślij dokument do swojego dostawcy (np. PGE, TAURON, ENEA) na jeden z dwóch sposobów: w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku pamiętaj o opatrzeniu go podpisem: możesz skorzystać z opcji elektronicznego podpisu kwalifikacyjnego, podpisu zaufanego lub podpisu przesłanego e-mailem.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy