Michał Pstyga

Michał Pstyga

Związany z obszarem ryzyka w sektorze bankowym od 2010 r. Od 2021 r. zajmuje się rozwojem procesu zarządzania ryzykiem ESG, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu środowiskowego i związanego z klimatem. Pracuje w Pionie Ryzyka w ING Banku Śląskim.

Publikacje autora