Jak zebrać dane do kalkulatora śladu węglowego

5 min

kolorowe segregatory na półce 

Aby na poważnie myśleć o obniżeniu emisji w firmie oraz wdrażaniu działań proklimatycznych, nie da się pominąć etapu liczenia śladu węglowego. To kluczowy element, który pozwoli Ci opracować strategię działania. Musisz wiedzieć, że sam proces należy do czasochłonnych, ale warto się nad tym pochylić. Przyczyni się to do lepszego planowania budżetu w firmie oraz poprawy wydajności procesów. Jak zacząć zbierać dane? Podpowiadamy!


Kalkulator śladu węglowego to narzędzie powstałe z myślą o małych i średnich firmach, które stoją przed ważną misją: chcą zacząć obniżać emisje gazów cieplarnianych, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działalności firmy. Metoda obliczeniowa wykorzystana w kalkulatorze odpowiada wytycznym zestawu norm GHG Protocol. Są to najpopularniejsze i najbardziej wiarygodne ramy raportowania emisji gazów cieplarnianych na świecie. 

Jak zacząć zbierać dane?

Skoro wiesz już, że przed Tobą spore (ale też satysfakcjonujące) wyzwanie, czas przystąpić do pracy. Nieodzownym elementem całego procesu będzie zebranie danych z różnych działów, na przykład księgowości, zakupów, logistyki. Liczy się tu współpraca i otwartość wszystkich pracowników. Dlatego jedną z bardzo ważnych, może nawet fundamentalnych kwestii, jest powołanie do tego projektu konkretnej osoby, a nawet specjalnego działu. Dlaczego? Przede wszystkim to znacząco ułatwi pracę. Oddelegowana osoba będzie skupiać się na zbieraniu danych i docieraniu do pracowników, którzy mogą je udostępnić. Unikamy w ten sposób niepotrzebnego rozproszenia, gdy wszyscy robią coś „z doskoku“, a w efekcie trudno zgromadzić materiały w jednym miejscu.

Z czasem, dzięki nabytym umiejętnościom i przetartym szlakom, proces zacznie przebiegać o wiele sprawniej. Właściwe skompletowanie i skatalogowanie danych już za pierwszym razem sprawi, że etap obliczeń będzie o wiele łatwiejszy. Poza tym warto mieć na uwadze, że liczenie śladu węglowego jest działaniem cyklicznym – dlatego raz przeszkolony pracownik czy grupa pracowników będą mogli zajmować się tym w przyszłości.

Jak pozyskać niezbędne informacje?

Zacznijmy od tego, że kalkulator śladu węglowego będzie generował wynik emisyjności przedsiębiorstwa w zakresie 1 i 2. Co to oznacza?

Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje, wynikające na przykład z wykorzystania paliwa w dziale logistyki lub transportu. Do tego zakresu zaliczymy również emisje, które powstają poprzez procesy technologiczne – na przykład działanie klimatyzacji.

Jakie są inne, przykładowe źródła emisji Zakresu 1?

  • Spalanie paliw stałych, takich jak węgiel lub ekogroszek. Do niezbędnych danych zaliczymy zużycie paliwa podane w odpowiedniej jednostce. 
  • Spalanie paliw w samochodach, które należą do firmy lub są pod jej kontrolą (także w leasingu). 
  • Spalanie paliw ciekłych w źródłach stacjonarnych, na przykład w wózku widłowym. 

Niezbędne dane znajdziesz w fakturach firmowych, które otrzymasz w dziale księgowości firmy. 

Z kolei Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje, powstające w wyniku użytkowania energii elektrycznej, pary technologicznej oraz chłodu pochodzących z zewnątrz. Podstawą do zebrania danych będą więc faktury wystawione przez dostawców energii. W tym przypadku przykładowe źródła emisji Zakresu 2 wyglądają następująco:

  • energia elektryczna wykorzystywana do ładowania pojazdów elektrycznych.
  • Energia cieplna, na przykład ciepło sieciowe.

Do niezbędnych danych zaliczymy między innymi zużycie energii elektrycznej, podane w odpowiednich jednostkach. Jak widzisz, osoba zajmująca się gromadzeniem informacji będzie musiała zwrócić się z prośbą o dane do działu księgowości. 

W jaki sposób zmotywować pracowników do działania?

  1. Warto zrobić krótkie wprowadzenie i wyjaśnić, jaki jest cel zbierania danych. Dobrze, jeżeli manager albo osoba zarządzająca, zakomunikuje w firmie o powstaniu nowego stanowiska lub działu i uwrażliwi innych na wynikające z nowego zadania potrzeby i konieczne działania.
  2. Nakreśl, do czego dąży firma. Opowiedz o tym, że działania proklimatyczne na stałe wpiszą się w profil działalności przedsiębiorstwa. Podkreśl, że to działania potrzebne, choć często niełatwe, ważne dla całej firmy, ale także dla partnerów biznesowych, inwestorów, instytucji finansowych itp.
  3. Mów językiem korzyści. Liczenie śladu węglowego pozwoli opracować strategię, a w kolejnych etapach nie tylko obniżać emisje (co samo w sobie stanowi ogromną wartość), ale też zdobyć przewagę konkurencyjną, redukować koszty, pozyskiwać dotacje oraz nowych klientów. Szykując się na ten moment wcześniej, firma może to zrobić na swoich zasadach, bez paniki i przesadnego pośpiechu.
  4. Działaj transparentnie. Dokładnie przedstaw kolejne kroki i etapy, uprzedź przed wyzwaniami i dodatkową pracą, jaka się z tym wiąże.
  5. Nie zapomnij docenić wysiłku całego zespołu. Dobre relacje pozwolą Ci później z sukcesem powtarzać cały proces.

W zbieraniu danych podstawą jest checklista, która porządkuje ten proces. Dla Twojej wygody udostępniamy ją również w formie PDF, po zalogowaniu się do kalkulatora śladu węglowego.

Logo Fundacji Climate Strategies Poland
Fundacja Climate Strategies Poland
Fundacja jest organizacją non for profit, która wspiera firmy i miasta w drodze do neutralności klimatycznej.
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy