Jak uzyskać dotacje na ekobiznes i gdzie szukać programów wsparcia dla przedsiębiorców?

4 min

znak zapytania zielone tło

Inwestycje w ekologiczne rozwiązania i tworzenie produktów przyjaznych środowisku po prostu się opłacają. Inwestorzy, klienci i pracownicy – wszyscy zwracają uwagę na to, jak firmy podchodzą do kwestii środowiskowych. Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie zaangażowanej pod tym względem działalności, możesz liczyć na specjalne dotacje i preferencyjne warunki finansowania.

Rozwój firmy dzięki dotacji

Raport ING i EY „Biznes dla klimatu”1 wskazuje, że połowa konsumentów jest w stanie zapłacić więcej za produkty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i ekosystem. Coraz większą popularnością cieszą się wobec tego przedsiębiorstwa, które stawiają przede wszystkim na ekologiczne rozwiązania i produkty. Prowadzenie takiej firmy może opłacać się nie tylko ze względu na rosnący popyt, ale również korzystniejsze formy finansowania.

Wśród różnych opcji szczególnie dużą popularnością cieszą się dotacje. Wynika to z preferencyjnych warunków, a często również możliwości otrzymania bezzwrotnych środków. Udzielane wsparcie najczęściej dotyczy ściśle określonych obszarów.

Szczególne miejsce zajmują dofinansowania ekologiczne, czyli specjalne pule środków dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, których celem jest finansowanie inicjatyw wpływających pozytywnie na środowisko naturalne.

Jeżeli prowadzisz biznes, masz szansę na kapitał na pokrycie kosztów  inwestycji w proekologiczne rozwiązania. Zakres działań w tym obszarze jest szeroki. Korzystając z dotacji, możesz sfinansować między innymi:

 • termomodernizację budynków, 
 • wymianę źródeł ciepła na ekologiczne,
 • infrastrukturę związaną z OZE,
 • zakupy energooszczędnych maszyn i urządzeń,
 • badania i rozwój,
 • wynagrodzenia za pracę specjalistów w obszarze zielonych technologii,
 • wydatki umożliwiające obniżenie zużycia surowców,
 • przedsięwzięcia mające na celu obniżenie szkodliwej emisji,
 • oczyszczalnie ścieków i inne elementy ekologicznej infrastruktury.

Skąd można otrzymać dofinansowanie na ekologiczną działalność?

Jak widzisz, dotacje na ten cel mogą być bardzo zróżnicowane. Tak naprawdę to, co uda Ci się sfinansować, zależy od konkretnego programu i jego zakresu. Kluczowe jest wobec tego dotarcie do odpowiednich projektów i wykorzystanie z szans, jakie oferują. 

Skąd pochodzą finansowania? Możesz liczyć przede wszystkim na:

 • Unijne dotacje na ekologię: to bez wątpienia największy zasób środków, które pozwalają na realizację inwestycji chroniących środowisko. Możesz składać wnioski w wielu konkursach realizowanych w ramach różnych programów. Jednym z najważniejszych jest obecnie program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, którego łączny budżet wynosi ponad 24 mld euro. Do dyspozycji pozostają również programy lokalne czy adresowane do konkretnych sektorów.
 • Kredyt ekologiczny z dofinansowaniem BGK - finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Jest to dotacja dla firm z sektora MŚP na modernizację energetyczną ich infrastruktury, przyznawana w ramach konkursu.
 • Program LIFE to jeden z najważniejszych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, który pozwala sfinansować inwestycje w ochronę środowiska i klimatu. Obecnie aktywny jest program LIFE na lata 2021-2027.
 • Program REACT-EU – dotacje na ekologię wciąż są dostępne w ramach programu REACT, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa. Dofinansowanie z tej puli uzyskał między innymi projekt Mój Prąd, z którego mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy chcą inwestować w fotowoltaikę. Środki mogą pozyskiwać również przedsiębiorcy.
 • Fundusze norweskie: środki na ekologiczne inwestycje można znaleźć również w projektach realizowanych w ramach funduszy norweskich. Kluczową rolę odgrywa Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.
 • Projekty finansowane z budżetu państwa: zróżnicowane konkursy umożliwiające pozyskanie środków prowadzą również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Dotacje samorządowe: w obszar technologii przyjaznych klimatowi inwestują także samorządy.

Dotacja na ekobiznes – jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać?

Dotacje różnią się nie tylko pod względem celu i możliwości, ale również warunków, jakie trzeba spełnić, aby sięgnąć po środki. Wszystko zależy od projektu, w którym zdecydujesz się złożyć wniosek, i instytucji, która będzie odpowiadać za organizację konkursu.

W większości programów, aby uzyskać dofinansowanie biznesu, musisz być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. W przypadku funduszy pochodzących z programów regionalnych, mogą być brane pod uwagę wyłącznie firmy z siedzibą w danym województwie. Czasami konieczny może być określony staż prowadzenia działalności. Wiele inicjatyw pozwoli uzyskać dotację także wtedy, jeśli dopiero zaczynasz działać.

Pamiętaj, że w większości przypadków obowiązki beneficjenta programu nie kończą się wraz z otrzymaniem wsparcia. Konieczne może okazać się udowodnienie, że sfinansowane inwestycje przyniosły zakładany rezultat: na przykład termomodernizacja pozwoliła uzyskać lepszą charakterystykę cieplną, a instalacja fotowoltaiczna obniżyła zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci.

Wyszukiwarka ekodotacji dla inwestorów

Składanie wniosków nie będzie możliwe, jeżeli nie uda Ci się dotrzeć do odpowiednich projektów. Ze względu na ich spore rozproszenie i to, że zajmują się nimi zróżnicowane instytucje, może okazać się to pewnym problemem.

Dlatego sporym ułatwieniem jest wyszukiwarka prowadzona przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu: https://ekodotacje.ios.edu.pl/. Aby dowiedzieć się, z jakich programów możesz skorzystać, wystarczy wprowadzić typ beneficjenta (w tym przypadku to „biznes”), interesujący Cię rodzaj inwestycji i lokalizację. Uzyskasz dostęp do wszystkich aktywnych ofert i w łatwy sposób określisz warunki oraz wymagania wobec wnioskodawców.

 1 https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/topics/climate-change/raport_ing_ey_biznes-dla-klimatu_raport_o_zmianie_priorytetow_20-09-2021.pdf

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy