Badanie Grant Thornton – poznaj 3 najczęstsze powody korzystania z outsourcingu księgowego i płacowego

6 min

tablica informacyjna

Według raportu Grant Thornton częste zmiany w prawie, chęć cięcia kosztów i konieczność pokrycia braków kadrowych to trzy najczęściej wskazywane przez polskich przedsiębiorców przyczyny korzystania z usług outsourcingu księgowego i płacowego. Jakie są pozostałe powody? Jaki procent firm w Polsce korzysta z takich usług i jaka jest prognoza na przyszłość takiej formy współpracy1?

Outsourcing księgowy i płacowy w Polsce

Dane z badań przeprowadzonych w połowie 2022 roku wskazują, że w 2021 roku poziom popularności outsourcingu kadrowo-płacowego nie tylko dorównał temu sprzed pandemii, ale jeszcze wzrósł. W 2019 r. z outsourcingu kadrowo-płacowego korzystało 56% firm, w 2020 r. 51%, a w 2021 r. aż 67%.

Podobnie wykresy kształtują się w przypadku outsourcingu finansowo-księgowego. W 2019 r. korzystało z niego 77% polskich firm, w 2020 r. 67%, a w 2021 r. aż 81%.

Zdaniem autorów raportu powodem takiego stanu rzeczy może być nie tylko dostrzeżenie we współpracy z firmą zewnętrzną szans na obniżenie kosztów działalności, ale i możliwość otrzymywania sprawdzonych informacji od ekspertów w swojej dziedzinie. Są one bowiem kluczowe w napiętym okresie licznych zmian w prawie.

Co skłania przedsiębiorców do korzystania z usług firm zewnętrznych?

Ankietowani przedsiębiorcy wskazali również, co motywowało ich do wyboru outsourcingu. Przede wszystkim podkreślali, że miały w tej kwestii znaczenie liczne zmiany w prawie i związane z nimi zawiłości interpretacyjne. Przypomnijmy więc tylko, że Polski Ład, który mocno wpłynął na przedsiębiorców, księgowych i urzędników, został wprowadzony w 2022 r. Można więc przypuszczać, że obecnie poczucie zagubienia w zmianach prawnych może być jeszcze silniejsze.

Kolejnym wymienianym powodem przejścia na outsourcing księgowy i płacowy było obranie strategii cięcia kosztów firmowych. Zlecenie pewnych zadań podmiotowi zewnętrznemu bywa bardziej opłacalne niż utrzymywanie własnego zaplecza pracowników.

Trzecią przyczyną wymienianą przez przedsiębiorców, były braki kadrowe. Nawet gdyby firmy chciały zbudować własne działy back office, z powodu niewystarczającej liczby pracowników nie byłoby to możliwe.

Jako drugoplanowe czynniki wpływające na wzrost popularności outsourcingu podano: chęć koncentracji na głównej działalności, dbałość o zachowanie ciągłości biznesu oraz optymalizację technologiczną. Warto zaznaczyć, że wiele operacji kadrowo-płacowych odbywa się obecnie elektronicznie.

Co dalej? Prognozy dla branży outsourcingowej

W mijających latach rodzimi przedsiębiorcy zauważyli zmiany na rynku outsourcingu usług księgowych i płacowych. Był to przede wszystkim wzrost digitalizacji – w 71% przypadków – oraz cen obsługi – wśród 62% badanych. Przyczyn takiego kierunku zmian można doszukiwać się pośrednio w pandemii, która przyczyniła się do sporego skoku cyfrowego także w polskiej przestrzeni podatkowo-prawnej. Coraz więcej spraw można załatwić online, bez wychodzenia z domu i urzędy stały się bardziej otwarte na elektroniczny obieg dokumentów. Z drugiej strony zawiłość systemu podatkowego, która wymaga od usługodawców większego nakładu pracy, wpłynęła na wyższe koszty outsourcingu.

Jak zatem może wyglądać przyszłość outsourcingu księgowego i płacowego w Polsce? Według przytaczanych badań nie ma podstaw do spadku jego popularności. Ankietowani przedsiębiorcy w zdecydowanej większości zamierzają nadal korzystać z firm zewnętrznych (81%). 19% z nich chce zwiększyć zakres zlecanych zadań i obowiązków. Na odwrotny krok zdecydowanych było jedynie 4% badanych, a zaledwie 3% deklarowało chęć całkowitej rezygnacji z takiej współpracy.

1 Artykuł powstał na podstawie badań Grant Thornton, Outsourcing 2019-2025 – zmiany i trendy, https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/09/Raport-outsourcing-2019-2025-Grant-Thornton-29.09.2022-1.pdf, data dostępu: 05.12.2022.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy